Výstava „50 let vysokohorské turistiky v Přerově“

Výstava „50 let vysokohorské turistiky v Přerově“

Vernisáž výstavy „50 let vysokohorské turistiky v Přerově“ proběhla ve čtvrtek 19. září 2019 od 17 hodin v Galerii města Přerova na Horním náměstí. Vernisáž zahájila hudební skupina Freďáci a ředitelka Galerie paní Galová uvítala pana primátora Petra Měřinského a všechny hosty. Předseda odboru VHT Tomáš Beránek uvítal předsedu URK KČT pana Babniče, předsedu OV KČT Olomouckého kraje pana Klemeše a předsedu TJ Spartak Přerov pana Pavelku, pak krátce seznámil přítomné s histoii a úspěchy odboru a poděkoval všem současným i bývalým členům za vykonanou práci pro dobré jméno odboru. Po něm krátce promluvil pan Měřinský a také pan Babnič a pan Dostál z pěší turistiky TJ Spartak Přerov. Při příležitosti 50 let předali pan Babnič, Klemeš a Beránek čestná uznání KČT různých stupňů dvěma desítkám členů odboru. Poté dostali prostor opět Freďáci a paní Galová prohlásila výstavu za zahájenou a pozvala přítomné na víno, pan Beránek na pivo. Vernisáže se zúčastnilo odhadem skoro 200 příznivců vysokohorské turistiky.

Napsat komentář