O nás

O nás

Vážení přátelé vysokohorské turistiky,

V současné době má odbor vysokohorské turistiky 132 členů, z toho 6 hostů a 48 pouze členů TJ, má 16 aktivních vedoucích, výbor odboru je sedmičlenný, předsedou je Tomáš Beránek.
Každý rok pořádá náš odbor kolem 35 akcí: vysokohorské, pěší, cyklo a lyžařské. Akcí se zúčastňuje ročně kolem 850 turistů.
3 členové Jiří Balcárek st., Ing. Rudolf Štěpančík a Jana Zavadilová jsou nositeli Čestného odznaku Vojty Náprstka, 3 členové Jiří Balcárek ml., Milan Bezděk a Václav Koutný jsou nositeli Čestného odznaku KČT, 1 člen  Tomáš Beránek je nositelem Čestného uznání KČT.
5 členů Miroslav Doležal†, Milan Bezděk, Jiří Balcárek st., Ing. Tomáš Beránek a Ing. Rudolf Štěpančík jsou Mistry turistiky.

Pozvánka

Kalendář akcí odboru je zveřejňován na našich stránkách vhtprerov.cz, ve zprávách a na infotextu Kabelové televize Přerov, v Přerovských listech. Pravidelně vždy první úterý v únoru, dubnu, červnu, září a listopadu v 18:30 hodin se koná v restauraci Bečva členská schůze s probíráním akcí pro další měsíce doplněná promítáním obrázků z akcí. Odbor není uzavřenou skupinou a rádi uvítáme každého se zájmem o vysokohorskou turistiku (kontakt).

Podmínky a výhody členství v KČT

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků – odborů KČT.
Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT (170 – 300 Kč).
Odbor poskytuje členům u vybraných akcí slevu až 10% na startovném.

Slevy na ubytování – Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platným průkazem KČT) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku.

Sleva IN karty – na základě platného průkazu KČT České dráhy poskytují slevu při nákupu IN karty 25 a 50.

Časopis Turista – je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné. Vychází 10 čísel ročně.

Úrazové pojištění na akcích – platí na akcích doma i v zahraničí, akce musí být uvedena v kalendáři akcí.

Mapy KČT – Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 20% běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu.

Slevy na startovném – Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.