Co je vysokohorská turistika?

Co je vysokohorská turistika?

Vysokohorská turistika (VHT) je jedním z druhů turistiky. Provádí se ve skalních oblastech, v horách a velehorách, celoročně, po značených i neznačených cestách, ve skalním terénu, po firnových polích, ledovcích a zajištěných cestách. K překonání obtížnějších úseků se používá horolezecké techniky a k zajištění bezpečnosti je používána horolezecká výzbroj.

(aktuální definice schválená sekcí VHT KČT -1999)

Co je to celodenní túra VHT?

Je to túra, která má logický cíl (vrchol, sedlo, pleso, chatu apod.), dle průvodcovského času trvá alespoň 6 hodin a dosáhne se převýšení minimálně 500 metrů.

Co je to zajištěná cesta?

(via ferrata, klettersteig)

Je to cesta ve skalním lezeckém terénu zajištěná fixními lany, řetězy, žebříky, kramlemi a čepy. Lze ji většinou absolvovat bez postupového jištění lanem. Při postupu se používá samojištění dle příslušné metodiky.

Co je výcvikové MINIMUM VHT?

Při provádění vysokohorské turistiky nelze vyloučit určitou míru rizika. Toto riziko lze výrazně snížit zodpovědným používáním správné výstroje a výzbroje a využíváním znalosti správného chování a pohybu v horském prostředí.

V současných podmínkách provádění VHT by mělo k osvojování základů uvedených požadavků napomáhat absolvování VÝCVIKOVÉHO MINIMA VHT (VM VHT). Úkolem VM VHT je zajištění základní úrovně znalostí, dovedností a způsobilosti vysokohorských turistů. Má pomoci vytvořit podmínky pro bezpečný pohyb v náročném vysokohorském prostředí i ve skalních oblastech, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Pořadatelé akcí VHT, zejména ve velehorských oblastech, mohou proškolením VM VHT jednak dosáhnout úrovně účastníků, jednak si mohou ověřit stupeň jejich stávajících znalostí. Proto sekce VHT KČT doporučuje všem pořadatelům (ať z řad KČT nebo i mimo něj) pořádání kurzů VM VHT zařadit do jejich programu.

Základní ustanovení

 • pořadatelem kurzu VM VHT včetně přezkoušení může být kdokoliv
 • vést kurz a provádět přezkoušení může pouze cvičitel nebo vůdce VHT, organizátor kurzu si může tohoto cvičitele nebo vůdce VHT zajistit v některém z odborů KČT
 • absolvovat kurz a přezkoušení VM VHT může každý zájemce

Úspěšné absolvování kurzu a zkoušek VM VHT potvrdí odbor KČT, který cvičitele nebo vůdce VHT pověřil provedením kurzu. Potvrzení může být provedeno libovolným způsobem, např. do průkazu KČT nebo na jiný připravený doklad s uvedením jména a příjmení, roku narození a bydliště absolventa. Doklad bude dále obsahovat jméno cvičitele nebo vůdce, datum provedení a razítko výše uvedeného odboru.

Náplň výcvikového MINIMA VHT

Vedoucí cvičitel či vůdce VHT zajistí společně s pořadatelem provedení teoretické a praktické části, přičemž cvičitel je zodpovědný za příslušnou technickou úroveň náplně školení a zkoušek.

  1. Teoretická část

Časový rozsah teoretické části není stanoven. Bude závislý zejména na úrovni vstupních znalostí účastníků.

Účastníci budou seznámeni se základy následující problematiky:

   1. zásady činnosti VHT
   2. nebezpečí v horách
   3. postup mimo cesty a ve skalních terénech
   4. postup po firnech a ledovcích
   5. výstroj a výzbroj
   6. základy jištění
   7. základy první pomoci

 

  1. Praktická část

Časový rozsah praktické části rovněž není stanoven. Bude závislý na zvládnutí daných požadavků účastníky. Seznámení s praktickou částí může být provedeno např. při běžném výcviku na cvičných skalách, může být i součástí různých akcí VHT.

Účastníci budou seznámeni se základy následující problematiky:

  1. způsoby navazování, druhy úvazků, spojení prsního a sedacího úvazku s lanem
  2. postup na zajištěných cestách a na fixním lanu
  3. pohyb mimo cesty – travnaté svahy, sutě, zlomiska, atd.
  4. postup ve skalních terénech, zásada tří pevných bodů, horní jištění
  5. slaňování pomocí slaňovací osmy a Dülferova sedu, samojištění při slaňování

Podmínkou účasti na kurzu VM VHT je dobrý zdravotní stav účastníka. Účastník je sám zodpovědný za účast na akci přiměřené tomuto stavu.