Přehled historie vysokohorské turistiky v Přerově

Přehled historie vysokohorské turistiky v Přerově

Rok 2023

Odbor má 132 členů, z toho jsou 4 hosté a 48 členů pouze TJ. Uspořádali jsme 36 akcí, zúčastnili se celkem 60 akcí. Na našich akcích se zúčastnilo 853 účastníků, celkem se na všech akcích zúčastnilo 955 účastníků.  V roce 2023  jsme splnili 11 bronzových výkonnostních odznaků VOVHT.

Hodnotných akcí v roce 2023 bylo několik: Olymp a hory Severní Makedonie s výstupem Mytikas a Skolio, Velký Koráb a Titov Vrch, expedice v Peru s výstupem na Duhovou horu, Machuppichu a Chopicalqui a expedice v Gruzii (Svanetie) s náročným pětidenním trekem. Po letech se uskutečnilo Cvičné slanění na Gabrielce. 4 naši členové (Zbyněk a Jakub Haraštovi, Petr Jakubíček a Tomáš Beránek) se zúčastnili štafetového závodu Morava Run z Dolní Moravy do Lanžhota.

Na přípravě akcí se aktivně podílelo 16 aktivních vedoucích. Z celostátních akcí se uskutečnil Přerovský vandr, Běh Přerovským luhem, Cooper test a Přerovský traverz.

O současné činnosti odboru viz kapitola Činnost a úspěchy odboru.

Rok 2022

Odbor má 126 členů, z toho je 5 hostů a 35 členů pouze TJ. Na výroční schůzi byl zvolen nový výbor ve složení: předseda Ing. Tomáš Beránek, činnost Ing. Martin Čevela, záležitosti TJ Ing. Jiří Lukeš, záležitosti KČT Monika Bártová, členská základna Lenka Lukešová, správce skladu Milan Bezděk, správce www stránek Ing. Josef Sedláček a klasifikátor Ing. Radovan Valášek. Uspořádali jsme 28 akcí, zúčastnili se celkem 53 akcí. Na našich akcích se zúčastnilo 731 účastníků, celkem se na všech akcích zúčastnilo 854 účastníků.  V roce 2022  obdržel Juráš Balcárek Čestný odznak Vojty Náprstka, Jiří Balcárek ml., Milan Bezděk, a Václav Koutný dostali Čestný odznak KČT, Tomáš Beránek Čestné uznání KČT. Milan Bezděk splnil diamantový výkonnostní odznak PT.

Hlavní akcí byly Šumavské vrcholy. Nejhodnotnější akcí v roce 2022 byly Centrální Pyreneje ve Španělsku s výstupem na dva nejvyšší kopce Pyrenejí Piko de Aneto 3404m a Pico de Possets 3369m. Nejnáročnější akcí byla expedice do Fanských hor v Tadžikistánu. 5 našich členů (Zbyněk a Jakub Haraštovi, Luigi Balcárek, Petr Jakubíček a Tomáš Beránek) se zúčastnili štafetového závodu Morava Run z Dolní Moravy do Lanžhota.

Na přípravě akcí se aktivně podílelo 15 aktivních vedoucích. Z celostátních akcí se uskutečnil Přerovský vandr, Běh Přerovským luhem, Cooper test a Přerovský traverz.

Rok 2021

Odbor má 125 členů. Rok 2020 byl opět silně ovlivněn pandemii koronaviru, takže hodně akcí bylo zrušeno. Uspořádali jsme 12 akcí, zúčastnili se celkem 20 akcí. Na našich akcích se zúčastnilo 326 účastníků, celkem se na všech akcích zúčastnilo 358 účastníků.

Na přípravě akcí se aktivně podílelo 5 aktivních vedoucích. Z celostátních akcí se uskutečnil jen Cooper test, Velikonoční přechod Slovenského ráje v přesunutém termínu a Přerovský traverz v covidové variantě.

Hlavní akcí VHT byly Slovenské vrcholy s výstupy na Velkou Raču, Pilsko, Skorušinu, Šiprún a Minčol.

Rok 2020

Odbor má 118 členů. Rok 2020 byl silně ovlivněn pandemii koronaviru s vyhlášeným nouzovým stavem, takže hodně akcí bylo zrušeno. Uspořádali jsme 18 akcí, z toho polovina byla cykloturistika. Zúčastnili se celkem 28 akcí. Na našich akcích se zúčastnilo 354 účastníků, celkem se na všech akcích zúčastnilo 419 účastníků.

Na přípravě akcí se aktivně podílelo 11 aktivních vedoucích. Z 5 celostátních akcí se uskutečnil jen Cooper test. V létě se uskutečnila pouze 1 zahraniční akce VHT Klettersteigy v Rakousku (Luigi Balcárek/9), túra na Bosruck byla sekcí VHT vyhodnocena jako „Túra VHT roku 2020″.

Rok 2019
Odbor slaví letos 50. výročí vysokohorské turistiky v Přerově. K tomuto výročí jsme uspořádali jako hlavní akci VHT zájezd na Slovensko s jednodenními výstupy na Velký Choč, Kasprův vrch a Giewont v Polsku, Ďumbier, Babiu horu a Velký Fatranský Kriváň se základnou v Dolním Kubíně doplněný večerním promítáním videí a fotek z minulých akcí. Odbor vydal pamětní turistické známky a nálepky, pamětní brožuru o 50leté historii a činnosti oddílu doplněnou fotografiemi z celého období. Od 19. září do 13. října 2019 se konala v Galerii města Přerova (pod zámkem) výstava „50 let VHT v Přerově“. Vernisáže se zúčasnilo zhruba 200 příznivců vysokohorské turistitky. Na výstavě bylo předáno: Čestný odznak KČT Jiřímu Balcárkovi st., Čestné uznání KČT Jiřímu Balcárkovi ml. a Milanu Bezděkovi, Čestné uznání III. st. Jiřímu Pešákovi a Ivaně Štenclové, 5 Čestných uznání oblasti KČT a 18 Čestných uznání odboru.
Odbor má 114 členů. Na výroční schůzi bylo vyhodnoceno 8 nejaktivnějších vedoucích akcí. V celostátním a oblastním kalendáři KČT má odbor 5 akcí, má 16 aktivních vedoucích.

Nejhodnotnější akcí v roce 2019 byla expedice do And v Ekvádoru s výstupem na sopku Cotopaxi (5897 m) a další 3 vrcholy (Luigi Balcárek, Petr Fišmistr a Aleš Šedý).

Na konci srpna se konal přechod rumuských pohoří Fagaraš a Piotra Craiului, uskutečnil se cyklozájezd do Rumuska a Moldavska.
Dva naši členové Jiří Balcárek ml. a Karel Ludvík se úspěšně zúčastnili slavného závodu Marcialonga na 70 km na běžkách. Jiřímu Balcárkovi st. byl udělen diamantový výkonnostní odznak PT, Milan Bezděk splnil diamantový výkonnostní odznak CT.
Odbor otevřel na svých stánkách Síň slávy a do ní uvedl dva své členy: Ing. Rudolfa Štěpančíka a Jiřího Balcárka st.

Rok 2018
Odbor má 112 členů. Na výroční schůzi byl zvolen nový výbor ve složení: předseda Ing. Tomáš Beránek, místopředseda Karel Ludvík, záležitosti KČT Monika Bártová, metodik Jiří Balcárek ml., hospodář Milan Bezděk, členská základna Lenka Lukešová, propagace Ludmila Pospíšilová, správce www stránek Ing. Josef Sedláček a klasifikátor Mgr. Ivana Štenclová. Uspořádali jsme 27 akcí (o 3 méně než rok předtím) a zúčastnili jsme se celkem 54 akcí, což je o 3 více než rok předtím. Na našich akcích se zúčastnilo 883 účastníků, což je o 44 více než rok předtím. Celkem se na všech akcích zúčastnilo 1022 účastníků, což je o 63 více než rok předtím. Bylo vyhodnoceno 7 nejaktivnějších vedoucích akcí. V celostátním a oblastním kalendáři KČT má 5 akcí a má 14 aktivních vedoucích.
Nejhodnotnější akcí v roce 2018 byla expedice v Kyrgyzstánu s výstupem na Pik Učitěl (4540 m). Velice úspěšný byl také výstup na Jbel Toubkal (4167 m) ve Vysokém Atlasu v Maroku a ledovcový výstup na Monte Cevedale (3670 m). Túra na Ostrou a Tlstou na Slovensku byla vyhodnocena sekcí VHT „Túrou VHT roku 2018“.

Rok 2017
Odbor má 110 členů. Uspořádali jsme 30 akcí (o 3 méně než vloni) a zúčastnili jsme se celkem 51 akcí, což je o 5 méně než vloni. Na našich akcích se zúčastnilo 839 účastníků, což je stejně jako vloni. Celkem se na všech akcích zúčastnilo 959 účastníků, což je jen o 20 účastníků méně než vloni. Na výroční schůzi bylo odměněno 5 nejaktivnějších vedoucí akcí se dvěma a více realizovanými akcemi. V celostátním a oblastním kalendáři KČT má odbor 5 akcí a má 13 aktivních vedoucích. Odbor má nové webové stránky https://vhtprerov.cz/.
Nejhodnotnější byl v roce 2017 výstup na Kazbek (5047 m) v Gruzii. Velice úspěšný byl ledovcový výstup na Gran Paradiso (4061 m) v Itálii a rovněž přechod bulharských pohoří Vitoša, Rila a Pirin. Vystoupili jsme i na Lagginhorn (4010 m) ve Walliských Alpách. Tři členové se zúčastnili štafetového běhu Slovakia Run z Košic přes Tatry do Bratislavy. Jiří Balcárek ml. se úspěšně zúčastnil závodu Jizerská 50 na běžkách. Marie Götthansová složila zkoušky cvičitele VHT.

Rok 2016
Odbor má 95 členů. Uspořádali jsme 35 akcí a zúčastnili jsme se celkem 58 akcí. Na snížení má vliv hlavně slabá zima, cyklo bylo více než vloni. Na našich akcích se zúčastnilo 838 účastníků a na všech akcích 977 účastníků. V celostátním a oblastním kalendáři KČT má odbor 5 akcí a má 18 aktivních vedoucích. Na výroční schůzi byl hlasováním vyhodnocen nejaktivnější vedoucí roku 2015 Jiří Balcárek ml.
Nejhodnotnější byl v roce 2016 výstup Růženy Gábové na Mont Blanc (4810 m). Uskutečnil se ledovcový výstup na Wiesbachhorn (3564 m) ve Vysokých Taurách a přechod slovinských Karavanek. 2 členové se zúčastnili štafetového běhu 7členných družstev Sněžka – Praha a 2 členové závodu Přerovské kopky na 25 km. Jiří Balcárek ml. se úspěšně zúčastnil slavného závodu Vasův běh na běžkách. František Prusek a Jiří Balcárek st. splnili zlatý výkonnostní odznak CT.

Rok 2015
Odbor má 89 členů. Uspořádali jsme 30 akcí a zúčastnili jsme se celkem 56 akcí, na našich akcích se zúčastnilo 833 účastníků, celkem se na všech akcích zúčastnilo 976 účastníků. Výbor na výroční schůzi udělil Čestné uznání odboru při příležitosti životního jubilea Milanu Bezděkovi a Jiřímu Halířovi a odměnu nejaktivnějšímu vedoucího roku 2014 Karlu Ludvíkovi. V celostátním a oblastním kalendáři KČT má 5 akcí a má 18 aktivních vedoucích.
Nejhodnotnější akcí VHT byl výstup našich členů tři generací Jirků Balcárků na 3. nejvyšší vrchol pohoří Silvretta Piz Buin (3312 m), který byl vyhodnocen sekcí VHT „Tůrou VHT roku 2015“. Členové byli na Klettersteigách Solné komory v Rakousku a v Bieszczadech. Cooperova testu se zúčastnilo 8 běžců a 4 členové se zúčastnili štafetového běhu Vltava Run.
Radovan Valášek splnil stříbrný výkonnostní odznak CT, Vít Kožuch splnil jako první v odboru bronzový výkonnostní odznak ZT, několik členů splnilo další bronzové odznaky.

Rok 2014
Odbor má 88 členů. Na výroční členské schůzi 5. 2. 2014 byl zvolen nový výbor ve složení: předseda Ing. Tomáš Beránek, jednatel Mgr. Zdeněk Vosáhlo, hospodář a vedoucí PT Milan Bezděk, metodik VHT a LT Jiří Balcárek ml., metodik CT Jiří Halíř, tiskový mluvčí–propagace Otakar Bujnoch, klasifikátor Mgr. Ivana Štenclová. Na výroční schůzi Čestné uznání odboru při příležitosti životního jubilea převzali Jiří Balcárek st., Otakar Bujnoch, Richard Havelka, Zdena Jahoda a Karel Ludvík, nejaktivnějším vedoucím roku 2013 byl Jiří Balcárek ml. V celostátním kalendáři KČT má odbor 4 akce a má 14 aktivních vedoucích.
Členové navštívili Hochschwabské Alpy s výstupem na nejvyšší kopec Hochschwab (2277 m) a 2 členové byli na exotickém treku v pohoří Camerun Higlands v Malajsii s výstupem na dvojtisícovku. Odbor pod vedením Milana Bezděka uspořádal již 40. ročník celostátního dálkového pochodu a cyklojízdy „Přerovský vandr krajem Přerovského povstání“ s účastí 469 turistů. V odboru sílí nový druh aktivity běh. Cooperova testu se zúčastnilo 14 běžců a 5 členů se zúčastnilo štafetového běhu Od Tatier k Dunaju. Čtyři členové složili zkoušky vedoucího VHT. Jiřímu Balcárkovi st. byl udělen diamantový výkonnostní odznak VHT.

Rok 2013
Na začátku roku má odbor 98 členů, příspěvky však zaplatilo pouze 84 členů. V oblastním či celostátním kalendáři KČT má 4 akce. Má 14 aktivních cvičitelů.
Velmi hodnotný je výstup Pavla Horného a Evy Sedlákové na nejvyšší kopec Rakouska Gross Glockner (3798 m) ve Vysokých Taurách a výstup Tomáše Mádra na Zumsteinspitze (4563 m) ve Walliských Alpách. K úspěchům lze přidat v Himalajích výstup Kamily Olchawské na Kala Pathar (5550 m) a sedlo Gokyo Ri a trek Daniely Koryčanské kolem Annapuren s přechodem sedla Thorong La (5416 m).
Dne 5.7.2013 nás náhle opustil ve věku 65 let náš dlouhodobý člen a kamarád Miroslav Doležal. Byl mistrem turistiky, držitelem diamantových výkonnostních odznaků v pěší, cyklo a lyžařské turistice a zlatého výkonnostního odznaku ve vysokohorské turistice. Stále je držitelem rekordu Přerova v maratonu časem 2:33:56 hod., který zaběhl v roce 1979 v Děčíně.
11 členů splnilo bronzový výkonnostní odznak lyžařské turistiky a 6 členů bronzový výkonnostní odznak cykloturistky.

Rok 2012
Na začátku roku má odbor 102 členů, ale po zaplacení příspěvků je stav 96 členů. V oblastním či celostátním kalendáři KČT má 5 akcí. Má 14 aktivních cvičitelů.
Členové odboru uskutečnili v zimě výpravu do Jižní Ameriky s úspěšným výstupem Martina Matúšů na nejvyšší vrchol Ameriky Aconcaguu (6959 m) a v létě pak do Kyrgychstánu s úspěšným výstupem Martina Matúšů na Pik Lenika 7134 m, což je i výškových rekordem odboru. Na podzim se uskutečnila opět výprava do Himalájí s úspěšným výstupem Karla Ludvíka na Island Peak (6180 m).
Zkoušky Minima VHT úspěšně absolvovalo 12 převážně nových členů.
Odbor se podílí na přípravě výstavy 100 let turistiky v Přerově, která probíhá ve výstavní síni MIC od listopadu do ledna 2013.
Jiřímu Balcárkovi st. byl udělen diamantový výkonnostní odznak LT. Výstup na Piz Linard (3411 m) byl vyhodnocen jako „Túra VHT roku 2012“.

Rok 2011
Odbor má 93 členů. Během roku ve výboru přestal pracovat Martin Tomek a Antonín Kouřil, kterého nahradil ve funkci metodika CT Jiří Halíř. Tomáš Beránek je předsedou Komise výkonnostní turistiky Programové rady ÚV KČT a pracuje jako člen Programové rady OV KČT.
V oblastním či celostátním kalendáři KČT má 7 akcí. Má 17 aktivních cvičitelů.
Členové odboru uskutečnili úspěšnou výpravu do Himalájí s výstupem Martina Matúšů na Mera Peak Central (6431 m), což je i výškových rekordem odboru a dále na Parchamo Peak (6250 m) a Island Peak (6180 m).
Odbor pod vedením Jiřího Balcárka ml. uskutečnil vlastní školení a zkoušky Minima VHT. Úspěšně absolvovali 3 členové. . Bylo dokončeno vyznačení celého Přerovského okruhu o délce 118 km.

Rok 2010
Odbor má 88 členů. Na výroční členské schůzi 2.2. byl zvolen nový výbor: předseda Ing. Tomáš Beránek, jednatel Mgr. Zdeněk Vosáhlo, hospodář a vedoucí PT Milan Bezděk, metodik VHT a LT Jiří Balcárek ml., metodik CT Antonín Kouřil, tiskový mluvčí–propagace Otakar Bujnoch, klasifikátor Ing. Martin Tomek.
Jiří Balcárek a Tomáš Beránek se stali Mistry turistiky. Jiří Balcárek ml. a Vášek Liďák dostali Čestné uznání za Túru kroku 2009 na Weisshorn (4505m).
Odbor uskutečnil úspěšnou 5-člennou výpravu do indického Ladhaku s výstupem na Stok Kangri (6135 m) a 16-člennou úspěšnou výpravu na Kilimanjaro (5895 m).
V odboru se díky Vítkovi Kožuchovi objevuje nový druh turistiky Zimní táboření. Jiřímu Balcárkovi ml. byl udělen diamantový výkonnostní odznak LT a zlatý výkonnostní odznak VHT.

Rok 2009
Odbor oslavil kulaté výročí 40 let od založení vysokohorské turistiky v Přerově, v říjnu vydal pamětní brožuru „40 let vysokohorské turistiky v Přerově“ v nákladu 500 ks. V listopadu a prosinci odbor pořádal v Městském informačním centru v Přerově výstavu ke 40 letům vysokohorské turistiky, kterou navštiví přes 700 návštěvníků. Vernisář 18.listopadu proběhla za přítomnosti primátora města Přerova pana Jiřího Lajtocha a dalších hostů.
Odbor má 86 členů, věkový průměr členů odboru je 48 roků. V oblastním či celostátním kalendáři má 5 akcí. Má 15 aktivních cvičitelů.
Největším úspěchem je výstup 3 členů (Petr Fišmistr, Tomáš Mádr a Martin Tomek) na Matterhorn (4477 m) a 2 členů (Jiří Balcárek ml. a Václav Liďák) na Weisshorn (4505 m).
Rudolf Štěpančík a Jana Zavadilová byli vyznamenáni Čestným odznakem Vojty Náprstka, Milan Bezděk se stal Mistrem turistiky.
Tomáš Beránek a Milan Bezděk se stali cvičiteli LT, Jiří Balcárek ml, Antonín Kouřil a Martin Tomek vedoucími LT. Milan Bezděk, Jiří Halíř, Petr Jakubíček, Antonín Kouřil a Vít Kožuch se stali vedoucími CT.
Rudolfu Štepančíkovi byl udělen diamantový výkonnostní odznak VHT, Jiřímu Balcárkovi st. byl udělen zlatý výkonnostní odznak PT. V odboru se díky Vítovi Kožuchovi objevuje nový druh turistiky Zimní táboření.

Rok 2008
Odbor má 84 členů, věkový průměr členů odboru klesá na 48,3 roku. Výbor byl rozšířen o 7. člena Otakara Bujnocha s funkcí tiskový mluvčí – propagace. Byla ustanovena kontrolní komise ve složení Ing. Rudolf Štěpančík a Ing. Josef Sedláček.
V oblastním či celostátním kalendáři KČT má 5 akcí. Má 15 aktivních cvičitelů. Na 33 akcích odboru se za rok zúčastní přes 1200 turistů.
Odbor má nové www stránky s vlastní doménou na adrese www.vhtprerov.cz.
Největším úspěchem je výstup 4 členů (Petr Jakubíček, Milan Bezděk, Tomáš Beránek a Alexandr Salachov) na Elbrus (5642 m).
Josef Sedláček se stal cvičitelem VHT, Petr Jakubíček a Alexandr Salachov vedoucími VHT.
Milanu Bezděkovi a Tomáši Beránkovi byl udělen zlatý výkonnostní odznak VHT. Jiřímu Balcárkovu st. a Milanu Bezděkovi byl udělen zlatý vykonnostní odznak LT.

Rok 2007
Odbor má 70 členů, výbor byl rozšířen na 6 členů: předseda Ing. Tomáš Beránek, hospodář a členská základna Svatava Kouřilová, správce materiálu Milan Bezděk, metodik VHT a LT Jiří Balcárek ml., metodik PT Jiří Balcárek st., metodik CT Antonín Kouřil. V oblastním či celostátním kalendáři má 5 akcí. Má 13 aktivních cvičitelů, uspořádal 32 akcí, na kterých se zúčastnilo asi 1100 účastníku. Věkový průměr členů odboru je 49,6 roku.
Největším úspěchem je výstup 8 členů na Monte Viso (3841m), 8 členů na Dome du Ecrins (4015m) a 2 členů na bájný Ararat (5167m).
Milanu Bezděkovi byl udělen zlatý výkonnostní odznak PT.

Rok 2006
Odbor přechází od Sk Přerov k TJ Spartak Přerov z důvodu finančního příspěvku na člena, má 64 členů. V oblastním či celostátním kalendáři má 5 akcí, plně převzal organizaci DP Krajem Přerovského povstání. Na oblastní konferenci 26.února byl Tomáš Beránek znovu zvolen do OV KČT Olomoucký kraj a zároveň za člena ÚV KČT. Odbor nechává dělat pro členy vlastní oddílová modrá trička s logem VHT.
Největším úspěchem je výstup na bájný Olymp (4 členů na Mikitas 2917 m a 5 členů na Skolio 2912 m).

Rok 2005
Odbor má vlastní www stránky na adrese www.mujweb.cz/www/vhtprerov. Odbor má 67 členů.
Největším úspěchem je výstup Jiřího Balcárka ml. na Damavand (5671 m) v Iránu, což je zatím výškový rekord odboru.
Milan Bezděk a Josef Sedláček se stali vedoucími VHT.

Rok 2004
Odbor nabírá nové členy včetně mladých, na konci roku má 54 členů. Jeho činnost sílí, v oblastním či celostátním kalendáři má 5 akcí. Vydává brožuru k 35 letům vysokohorské turistiky v Přerově. Je jediným odborem vysokohorské turistiky KČT v Olomouckém kraji. V dubnu se Jiří Balcárek ml. stává členem programové rady OV KČT v sekci VHT.
Největším úspěchem je výstup 3 členů (Jiří Balcárek st., Milan Bezděk a Tomáš Beránek) na Mont Blanc (4810 m).
Jiří Balcárek ml. se stal vůdcem VHT, Richard Havelka, Tomáš Beránek a Josef Sedláček se stali vedoucími CT.
Jiřímu Balcárkovi ml. byl udělen zlatý výkonnostní odznak LT.

Rok 2003
Odbor má na konci roku 47 členů. Na ustavující konferenci 21.září dochází ke spojení oblastí KČT Haná a Jeseníky do nové oblasti Olomoucký kraj. Tomáš Beránek byl zvolen místopředsedou nového oblastního výboru a předsedou oblastní programové rady.
Největším úspěchem je výstup 8 členů na Alphubel (4216 m).

Rok 2002
Dne 3.prosince se novým předsedou odboru stává Ing. Tomáš Beránek, Ing. Richard Havelka je jednatel a hospodář, Jiří Balcárek je metodik. Tomáš Beránek přebírá od Jany Zavadilové funkci Aktivisty VHT pro oblast Haná v rámci ústřední Sekce VHT.
Největším úspěchem je výstup 5 členů na Marmoladu (3342 m).

Rok 2001
Oddbor na podnět Tomáše Beránka obnovuje přípravu Kalendáře akcí, začíná vést kroniku o své činnosti, obnovuje pořádání akcí „První a Poslední slanění na Skalném“ pro veřejnost, má 33 členů. Začíná období mírného vzestupu činnosti i členské základny.

Rok 1999
Odbor přechází pod nově vzniklou oblast Haná. Nový výbor pracuje ve složení: Jana Zavadilová, předseda, Richard Havelka a Helena Dvorská, členové výboru. Cvičitelský sbor tvoří 4 vůdci VHT, 5 cvičitelů a vedoucích VHT. Počet členů odboru se pohybuje okolo 25.

Rok 1996
Nastává změna ve vedení: Jana Zavadilová se stává předsedou, Václav Koutný a Ludmila Bernátová členy výboru. Odbor KČT VHT – SK Přerov v této době spadá pod oblast Valašsko.

Rok 1994 – 2000
Členská základna stále klesá, odbor ustává v pořádání většiny celostátních či oblastních akcí pro veřejnost. Pokračuje ale v pořádání akcí vlastních: Mikulášská, Štěpánská jízda, týdenní cyklozájezd do zahraničí, týdenní zájezd do Alp za vysokohorskou turistikou. Členové se zúčastňují pravidelně akcí Novoroční výstup na Čekyňský kopec, Přejezd Jizerských hor, dálkových pochodů či cykloturistiky pořádaných jiných odbory KČT. Jiří Pešák drží pořádání jediné celostátní akce odboru „Velikonoční přechod Slovenského ráje“. Odbor pořádá pro mládež přechody hor a akce cykloturistiky. Jednodenních akcí je v průměru 20 ročně. Nejaktivnějším cvičitelem v tomto období je Jiří Balcárek st..

Rok 1993
Po odstupu ing. Jana Doubka z místa předsedy se na vedení odboru společně podílí Jana Zavadilová, Václav Koutný a Marta Jakubcová. Někteří klíčoví cvičitelé se začínají věnovat podnikání. Členská základna začíná klesat.

Rok 1992
Z TJ Lokomotiva Meochema Přerov vzniká Sportovní klub Přerov (SK). Z oddílu VHT LMCH Přerov se stává samostatný odbor KČT VHT – SK Přerov.

Rok 1991
Oddíl pořádá poslední 13. ročník Hvězdicového přechodu VHT.

Rok 1990
Dne 7.dubna proběhla ustavující konference Klubu českých turistů (dále KČT) s navázáním na tradici a program Klubu za první republiky.

Rok 1989
Oddíl má 150 členů, 41 cvičitelů, pořádá přes 100 akcí ročně, oddílový kalendář akcí vychází 2x ročně. Oddíl pořádá 11. ročník Hvězdicového přechodu VHT s 9 trasami jako hlavní akcí VHT ST ČÚV ČSTV v ČSR asi pro 160 účastníků. Předsedou oddílu VHT LMCH Přerov se stává Ing. Jan Doubek. Výbor oddílu pracuje ve složení: Ing. Rudolf Štěpančík – místopředseda a vedoucí cvičitelského sboru, Václav Koutný – metodik, František Tryska, klasifikátor, Jiří Pešák – hospodář, Ing. Jiří Hořelka – propagace, Ing. Jan Tesař – člen výboru.
Oddíl slaví 20 let své činnosti, vydal brožuru 20 let VHT v Přerově a uskutečnil pod patronací vedení města ve foyer kina Hvězda celostátní výstavu fotografií vysokohorské turistiky, na které byla vystavena i řada snímků našich členů. Výstava se konala v lednu 1990.

Vzpomíná Jan Doubek (předseda v letech 1989 – 1993):
Když jsem na začátku roku 1989 přebíral od Rudy Štěpančíka jeho zásluhou vybudovaný největší a nejaktivnější odbor VHT v republice s dvacetiletou historií, chtěl jsem v jeho práci naplno pokračovat. Měli jsme 150 členů a pořádali 150 oddílových akcí a až 8 celostátních. Hvězdicovka s účastí až 160 lidí byla republikově jedinečným počinem. Aktivní činnost, množství cvičitelů i možnost režijního jízdného z nás udělali špičku ve VHT. Netušil jsem však, jaké převratné události nás všechny do konce tohoto roku čekají.
Sametová revoluce byla zlomem, který nám všem přinesl nečekané možnosti osobního rozvoje, cestování i podnikání. A tak zákonitě postupně začala opadat oddílová aktivita. Přispělo k tomu i zrušení výhody režijního jízdného v r. 1992 spojené i s přechodem pod KČT. Byla tím velice ovlivněna i činnost oddílu. Počet členů klesl na 100, počet oddílových i celostátních akcí se zmenšil. V roce 1993 se konal i poslední – třináctý ročník Hvězdicovky. Jedinou celostátní akcí, která zásluhou Jirky Pešáka zůstala a koná až do dnešních dní je Velikonoční přechod Slovenského ráje.
I mne nové pracovní povinnosti odvedly z Přerova. Proto jsem se rozhodl z funkce předsedy v roce 1993 odstoupit a předat žezlo, v této pro oddíl nelehké době, triumvirátu Jana Zavadilová, Václav Koutný a Marta Jakubcová.

Vzpomíná Ing. Antonín Mlčoch, CSc.:
“ V letech 1989-2001 jsem uskutečnil několik průzkumných výprav do Julských Alp a Dolomitů, které mne přesvědčily, že je třeba ukázat tyto krásy přírody maximu našich lidí. To již byla etapa rozvoje ferrát, zastřešení poskytl Autoklub Pretiox Přerov a rozhodující roli vůdce sehrál Ing. Kadlas z chemičky. Vždy bylo potřeba připravit program jak pro výkonnostní skupinu, tak pro VHT amatéry. Dnes už jsou možnosti nebývale větší možnosti, a tak individuálně můžeme registrovat náročné trek v Himalájích (Ing. Mikulík, Ing.Drkoš), treky přes Jižní Ameriku (J. Nečas) nebo zapomenutý svět ve Venezuele (Mlčoch v roce 2006).“

Rok 1987
Odbor několik let pořádá přednášky pro veřejnost o vysokohorské turistice, které byly velice úspěšné. Snad nejvzácnější přednášející byla dvakrát Dana Štěrbová s manželem.

Rok 1980 – 1985
Start dvou družstev VHT v lyžařském závodě „Krkonošská 70“ a jednotlivců v závodech „Biela stopa SNP“, „Jizerská 50“ a „Jesenická 70“.

Rok 1980
Dne 1.ledna v vzniká sloučením TJ Lokomotivy a Meochemy nová TJ Lokomotiva Meochema Přerov, dochází ke sloučení dvou silných odborů turistiky a vzniku samostatného oddílu VHT, předsedou se stává na 9 let ing. Rudolf Štěpančík. Oddíl má 80 členů.

Rok 1979
Oddíl pořádá 1. ročník Hvězdicového přechodu VHT slovenských pohoří – začíná tradice „Hvězdicovky“, která byla později několikrát hlavní akci VHT v ČSSR. Oddíl má 44 členů. Začínají akce pro rodiče s dětmi – velikonoční zájezdy do skalních měst nebo podzimní výlety do neznáma. Člen tehdy Lokomotivy Přerov Miroslav Doležal zaběhl v Děčíně maraton za 2:33:56 hod., což je dodnes rekord Přerova v maratonu.

Rok 1978
V běhu na 100 km přes Apeniny v Itálii je Mira Doležal pátý z 6000 účastníků a na rozšířených stupních vítězů ho líbala Miss Itálie.

Rok 1977
Vzpomíná Ing. Antonín Mlčoch, CSc.:
„Měl jsem možnost navštívit Monte Rosu a Monte Bianco v Itálii.

Rok 1975
Koná se první zájezd do velehor v italských Dolomitech.

Vzpomíná Ing. Antonín Mlčoch, CSc.:
„V únoru 1975 jsem se dostal na samý práh Elbrusu (dostal jsem se  z Azau  na Garabaši 3750 m a přežil jsem více jako 350 metrový pád na zledovatělém svahu). Ukázalo se, že bez průvodce je zcela vyloučené se dostal výše. Ing. Prusek později vystoupil až na  Prijut 11 (4100 m).“

Rok 1973
Oddíl organizuje první celostátní akci Lovecké chodníky Jeseníků, pozornost získává také lyžařská turistika, cykloturistické i mototuristické zápočtové ces­ty.

Vzpomíná Rudolf Štěpančík (předseda v letech 1971 – 1989), jak jsme začínali:
„V roce 1973 jsme uspořádali první akci VHT pro veřejnost a začali jsme si troufat na pořádání větších akcí. Ale to už je jiná kapitola…“

Rok 1972
Začíná tradice Týdne VHT v Tatrách – „Přerováci“ nechybí. Rozbíhá se plnění výkonnostních tříd a odznaků. Rozšiřuje se cvičitelské zázemí, ing. Štěpančík a ing. Mlčoch získávají cvičitele pěší turistiky II. třídy, Jana Zavadilová získává cvičitele vysokohorské turistiky II. třídy. Ing. Štěpančík zakládá komisi VHT při Výboru svazu turistiky KV ČSTV a je v komisi VHT ČÚV ČSTV.

Vzpomíná Rudolf Štěpančík (předseda v letech 1971 – 1989), jak jsme začínali:
„V roce 1972 začíná tradice Týdne VHT ve Vysokých Tatrách. Samozřejmě jsme zde nechyběli, stejně jako na žádném z dalších ročníků.“

 Vzpomíná Ing. Antonín Mlčoch, CSc.:
„Po úspěchu expedice na Kavkaz jsme ve spolupráci s Chemopetrolem připravili, dnes bychom řekli, trek přes hlavní hřeben Fagaraše a přes Piatra Craiului. Vlakem do Podul Olt a odtud již s plnou výstrojí na chatu Suru- Şaua Suru- Lacul Avring- Vf. Garbova a Vf. E. Ciortea (2419 m), Şaua Şerbotei (2123m) – Vf. Negoiu (2535 m) – L. Călţun (2135 m) – Vf. Paltinului- – L. Capra – Şaua Podragului – chatou Podragu – Moldoveanu (2544m) – pod Vf. Gălăşescu Maru (cca 2200m) – Vf. La Fundul Bândei (2454 m) – sedlo Zârnei – sedlo Brătilă (cca 2120 m)- Vf. Comişul (1883 m) – chata Plaiul Foii (849 m)- Piatra Craiului- Zarnesti. Byl to náročný trek vzhledem k tomu, že jsme vše potřebné k přežití nesli sebou, přespávali v přírodě nebo na zemi v chatách při špatném počasí. Výraznou pomoc výpravě poskytl jeden syrský student z Prahy, který obětavě sestupoval z hřebene do údolí a donášel chybějící potraviny.“

Rok 1971
Ing. Rudolf Štěpančík se stává předsedou odboru turistiky TJ. Ing. Štěpančík a ing. Mlčoch získávají cvičitele turistiky III. třídy. Přicházejí další „vysokohoráci“ ing. Mlčochová, ing. Prusek, ing. Havelka. V tomto roce se koná první zahraniční zájezd na Kavkaz.

Vzpomíná Ing. Rudolf Štěpančík (předseda v letech 1971 – 1989), jak jsme začínali:
„Rok 1971 prohloubil naše sepětí s organizovanou turistikou. Přijímám nabídku, abych se stal předsedou odboru turistiky, seznamuji se blíže s možnostmi provádění kvalifikované vysokohorské turistiky. Do výboru odboru přicházejí další „vysokohoráci“ Ing. Mlčochová, Ing. Prusek a později i Ing. Havelka s cílem dále rozvíjet vysokohorskou turistiku. Naší hlavní snahou bylo přinášet do turistiky výkonnostní prvky. Nebylo to lehké, mnohé věci musely být probojovány proti strnulým názorům ostatních. Přesto se úspěšně rozvíjelo plnění výkonnostních tříd a výkonnostních odznaků. Zlepšilo se cvičitelské zázemí a začínáme navazovat kontakty s dalšími oddíly vysokohorské turistiky.“

Vzpomíná Ing. Antonín Mlčoch, CSc.:
„Expedice Kavkaz 1971 se uskutečnila za podpory GŘ Chemopetrol 2.-12. září 1971, ale ne na Elbrus, nýbrž do oblasti Dombay s přechodem hlavního kavkazského hřebene přes Kluchorský průsmyk do dnešní Abcházie. Expedice se tehdy zúčastnilo 17 účastníků z Přerova, Rožnova a Prahy+horský vůdce Voloďa z místní horolezecké základny. S cílem získat co nejvíce zápočtových bodů jsme vystoupili na Mussa Ačitaru (3012 m), Semjon Baši (3051 m), Alibecký ledovec, Kluchorský průsmyk (2781 m).“

Rok 1970
Uskutečňuje se třídenní Přechod hřebenem Jeseníků a první zápočtová cesta.

Vzpomíná Rudolf Štěpančík (předseda v letech 1971 – 1989), jak jsme začínali:
„Přitahovaly nás Vysoké Tatry a tak nebylo divu, že první velká akce směřovala do nich. Jako oko v hlavě chovám kartičku s uznáním první zápočtové cesty, uskutečněné v roce 1970. V říjnu téhož roku absolvujeme třídenní přechod hřebenem Jeseníků a propadáme vysokohorské turistice definitivně.“

Rok 1969
Dochází k vytvoření TJ Meochema Přerov a v patronátním podniku Přerovských chemických závodech se tvoří kolem ing. Mlčocha skupina mladých lidí se zájmem o vysokohorskou turistku.

Vzpomíná Ing. Antonín Mlčoch, CSc.:
„Vše začalo článkem jednoho redaktora tehdejšího Mladého světa o výstupu na Elbrus. Vytvořil jsem skupinu nadšenců, která byla ochotná se přípravy expedice zúčastnit – jednak z chemičky (Ing. Prusek, Ing. Karst, Ing. Havelka, Ing. Hudeček, Koutný a další) a z tehdejší Meochemy (Ing. Štěpančík, Jana Zavadilová a tehdejší předseda Meochemy). Šlo nám o to:1. získat výkonnostní třídy a vlastní cvičitele v nově zakládaném VHT, a tedy oprávnění provázet po Vysokých Tatrách bez profesionálních horských průvodců. 2. získat výkonost pro Expedici Kavkaz 1971. V rámci této přípravy jsme uskutečnili řadu akcí jako přechod Západních Tater, výstupy na Gerlach, Vysokou, Končistou, Rumenův štít  a další, účastnili jsme se dálkového přechodu po hranicích ze Starého Města přes Kralický Sněžník až do Náchoda.

Vzpomíná Ing. Rudolf Štěpančík (předseda v letech 1971 – 1989), jak jsme začínali:
„Když jsem po nuceném ukončení aktivní sportovní činnosti začal nebezpečně nabírat kila, začal jsem se ohlížet po možnostech aktivního pohybu. Turistika mě přitahovala již dříve, měl jsem o ní své představy, ale tehdy prováděná pěší turistika je nesplňovala. Shodou okolností v únoru 1969 došlo k vytvoření TJ Meochema Přerov a v patronátním podniku PŘCHZ se vytvořila kolem Ing. Mlčocha skupina mladých lidí, která začala dělat první krůčky na poli vysokohorské turistiky. Stal jsem se jedním z nich. Zkušeností mnoho nebylo, o to víc bylo chuti, spontánnosti a nadšení, vlastností pro mladé lidi tak charakteristických.“