Členská základna

Členská základna

P.č. Jméno Místo Funkce Kvalifikace Akce VO VHT VO PT VOLT VOZT VOCT ČMT MT Uznání MTO Výškový rekord Příspěvky
1 Bajl Ladislav Přerov 2021
2 Balcárek Jiří ml. Přerov metodika a činnost vůdce VHT/05, vedoucí LT/09 V Z/10 D/10 B/04 ČU/19 VUII/17 VÚ III/03 NV/13 NV/15 Z/19 Stok Kangri 6135m 2.8.2010 2021
3 Balcárek Juráš Přerov vůdce VHT/92, vedoucí LT/89, vedoucí PT/78 V D/14 D/19 D/12 Z/17 Z/09 MT/09 ČO/19 ČU/17 VÚII/08 ČUO/09 ČUO/14 S/19 Elbrus 5642m 9/1982 2021
4 Bártová Monika Olomouc záležitosti KČT  vedoucí turistiky/17 ČUOd/19 Musala 2925m 27.8.2017 2021
5 Beránek Adam Přerov Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
6 Beránek Tomáš Ing. Přerov předseda vedoucí VHT/85, cvičitel LT/09, vedoucí CT/04 V Z/08 B/13 Z/09 Z/09 Z/07 MT/09 VÚII/08 Z/19 Kilimanjaro 5895m 26.10.2010 2021
7 Beránková Eva Přerov Kasprův vrch 1985m 4.7.2019 2021
8 Beránková Marcela Přerov B/07 B/07 B/06 B/19 Passo delle Traversette 3000m 30.7.2007 2021
9 Bernát Rostislav Želatovice 2021
10 Bernátová Ludmila Přerov B/13 S/18 2021
11 Bernátová Marcela Ing. Želatovice 2021
12 Bezděk Milan Přerov správce skladu vedoucí VHT/03, cvičitel LT/09, vedoucí CT/04, vedoucí PT/02 V Z/08 Z/07 Z/08 D/19 Z/05 MT/09 Ču/19 VÚII/18 ČUOd/15 B/19 Kilimanjaro 5895 m 26.10.2010 2021
13 Brezula Igor Domaželice B/18 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
14 Brezulová Helena Domaželice Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
15 Brunclík Luděk host Chvalkovice na Hané 2021
16 Březovská Pavla Přerov kontrolní komise 2021
17 Bujnoch Otakar Přerov V B/04 ČUOd/19 VUIII/17 ČUOd/14 Aiguile du Midi 3842m 1985 2020
18 Bujnochová Alena Přerov minimum VHT/12 2021
19 Bujnochová Petra Přerov minimum VHT/12 2021
20 Bujnochová Věra Přerov minimum VHT/12 B/04 Aiguile du Midi 3842m 1985 2021
21 Čepová Marie Přerov B/18 B/18 B/18 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
22 Čevela Martin Přerov V Musala 2925m 27.8.2017 2021
23 Čevelová AndreaTJ Přerov 2021
24 Drkošová JanaTJ Přerov 2021
25 Dudas Martin Přerov B/08 Musala 2925m 27.8.2017 2021
26 Dvorská Helena Prosenice ČUOd/19 ČUOd/09 2021
27 Fišmistr Petr Přerov minimum VHT/14 JV hřeben Stok Kangri 6050m 2.8.2010 2021
28 Gábová Růžena Přerov vedoucí VHT/14 B/15 Mont Blanc 4810m 27.6.2016 2021
29 Götthansová Marie Dubany cvičitel VHT/17 B/15 Gran Paradiso 4061m 7.8.2017 2021
30 Halíř Jiří Lobodice vedoucí CT/09 V B/13 ČUOd/19 VUIII/17 ČUOd/15 2021
31 Hambálek Roman Ing. Želatovice 2021
32 Hambálková Jana Želatovice 2021
33 Harašta ZbyněkTJ Přerov 2021
34 Horák Ladislav Přerov 2021
35 Horný Pavel Přerov minimum VHT/12 Mont Blanc 4810m 12.8.2012 2021
36 Hrdlička Pavel Polkovice 2021
37 Hronková Jitkahost Přerov B/18 B/19 2021
38 Hudec Luboš Kojetín  V  B/18 B/13 ČUOd/19 B/19 2021
39 Hudeček František Ing. Přerov 2021
40 Hudeček Karel Přerov 2021
41 Hynšt Libor host Chvalkovice na Hané Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
42 Charamzová PavlaTJ Přerov 2021
43 Chudík Martin Přerov Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
44 Jahoda Zdeňka Přerov minimum VHT/08 B/07 S/17 B/10 VUIII/17
ČUO/14
S/19 Rysy 2503m 2.8.2005 2021
45 Jakubcová Marta Přerov minimum VHT/79 B/04 S/18 B/04 ČUOd/19 VÚIII/04 B/19 Breithorn 4164m 19.8.2003 2021
46 Jakubíček PetrTJ Přerov vedoucí VHT/08, vedoucí CT/08 V B/10 B/15 ČUOd/19 Elbrus 5642m 10.7.2009 2021
47 Janečková ZdeňkaTJ Dolní Dobrouč Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
48 Ježková Andrea Přerov 2021
49 Jurečka Dušan Lipník nad Bečvou Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
50 Jurečková Alice Lipník nad Bečvou Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
51 Jurečková Daniela Lipník nad Bečvou Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
52 Jurečková Jolana Lipník nad Bečvou Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
53 Jurečková Lenka Bc. Lipník nad Bečvou Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
54 Kadlas Lumír Ing. Vinary S/17 B/19 Mont Blanc 4810m 1.8.1996 2021
55 Kadlasová Jiřina Ing. Vinary B/15 Mont Blanc 4810m 1.8.1996 2021
56 Klíma Ivan Ing. Horní Moštenice 2021
57 Klímová Kateřina Boršov vedoucí VHT/14 Jbel Toubkal 4167m 20.5.2018 2021
58 Klímová Milena Horní Moštenice 2021
59 Kořínková MarkétaTJ Troubky 2021
60 Kouřilová Svatava Přerov minimum VHT/08 B/07 B/13 B/07 2021
61 Koutný Václav Vítkov vůdce VHT/85 S/08 S/09 S/11 ČUOb/19 ČU/18 ČUOd/09 B/19 Mont Blanc 4810m 1.8.1996 2021
62 Kožuch Vít Mgr. Přerov vedoucí CT/09, minimum VHT/08 B/15 B/02 Jbel Toubkal 4167m 20.5.2018 2021
63 Králová Jolana Olomouc minimum VHT/12 2021
64 Krejčířová VlastaTJ Přerov 2021
65 Kubíček Jaromír host Olomouc 2021
66 Kubíčková Zdeňka Ing. host Olomouc Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
67 Kuchařík Stanislav Hranice vedoucí VHT/14 B/13 Wiesbachhorn 3564m 14.8.2016 2021
68 Kuncová Vladimíra Dluhonice 2021
69 Lasíková Dana Lipník n. B. 2021
70 Leciánová Marie Přerov Újezdec B/18 2021
71 Líďák Václav Hlubočky S/18 B/17 B/19 Mont Blanc 4810m 2021
72 Ludík Jaroslav Přerov cvičitel PT/76, značkař B/04 B/05 ČUOd/19 VUIII/04 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
73 Ludvík Karel Ostrava vedoucí VHT/85  V S/17 S/18 B/13 ČUOb/19 VUIII/17 NV/14 ČUOd/14 B/19 Island Peak 6180m 4.11.2012 2021
74 Lukeš Jiří Ing. Přerov záležitosti TJ vedoucí turistiky/17  V B/16 S/17 B/17 ČUOd/19 Musala 2925m 27.8.2017 2021
75 Lukešová Anna Přerov 2021
76 Lukešová Barbora Přerov 2021
77 Lukešová Lenka Přerov členská základna ČUOd/19 Musala 2925m 27.8.2017 2021
78 Mádrová Eva Přerov Jbel Toubkal 4167m 8.5.2018 2021
79 Malošík Stanislav Říkovice B/19 Musala 2925m 27.8.2017 2021
80 Maus Jiří Přerov 2021
81 Málková Marie Mgr. Letohrad minimum VHT/12 Kilimanjaro 5895m 26.10.2010 2021
82 Mika Svatopluk Přerov 2021
83 Navrátil Ivo Přerov 2021
84 Neradilová Jana Přerov 2021
85 Nevřela Josef Přerov minimum VHT/79 2021
86 Nidetzká IvanaTJ Přerov minimum VHT/10 2021
87 Novotný JiříTJ Letohrad Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
88 Olchawská Kamila Město Albrechtice V  B/18 B/13 Kala Pathar 5550m 10/2013 2021
89 Ostrožlík PetrTJ Přerov 2021
90 Perička Pavel Moravské Prusy 2021
91 Pešák Jiří Přerov vedoucí VHT/93,  cvičitel PT V VUIII/19 2021
92 Pospíšil Jaroslav host Vyškov Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
93 Pospíšilová Ludmila Přerov ČUOd/19 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
94 Pospíšilová Marcela Přerov Piz Boy 3152m 8/1991 2021
95 Prusek František Ing. Přerov vedoucí PT78, minimum VHT/02 S/14 S/09 Z/17 ČUOd/19 VUIII/06 Z/19 Kilimanjaro-Gilman’s Point 5681m 26.10.2010 2021
96 Prusková Zdeňka Přerov vedoucí PT/78 B/07 B/05 2021
97 Ročák Karel MUDr. Přerov minimum VHT/11 2021
98 Sachr Jaroslav Přerov 2021
99 Sedláček Josef Ing. Přerov správce stránek cvičitel VHT/08, vedoucí CT/04, vedoucí PT/02, vedoucí LT/09 V S/10 B/06 ČUOb/19 S/20 Elbrus 5642m 2021
100 Sedláček MartinTJ Přerov 2021
101 Sedláčková DanaTJ Přerov 2021
102 Sedláčková Helena RNDr. Přerov kontrolní komise B/10 B/06 S/20 Musala 2925m 27.8.2017 2021
103 Sedláková Eva Mgr. Vinary B/13 Mont Blanc 4810m 12.8.2012 2021
104 Skopalíková Vlasta Přerov B/19 S/09 B/19 2021
105 Stržínek Dan Osek nad Bečvou minimum VHT/12 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
106 Stržínková IvanaTJ Osek nad Bečvou 2021
107 Suchánková EvaTJ Přerov 2021
108 Svozil Petr Ing. Přerov 2021
109 Šigutová Vlasta Přerov minimum VHT/14 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
110 Štenclová Ivana Olomouc minimum VHT/12  B/18 B/15 B/13 B/13 VUIII/19 ČUOb/17 B/19 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021
111 Štenclová Kristýna Olomouc Gran Paradiso 4061m 7.8.2017 2021
112 Štenclová LucieTJ Olomouc 2021
113 Štěpančík Rudolf Ing. Přerov vůdce VHT/83, cvičitel LT/74, cvičitel PT/71  V D/09 MT/81 ZMT/87 MTř/75 ČUOb/19 Náprstek/09 ČUOd/09
MKomensky/14
MÚVČSTV/09
ČUčstv/79
Kilimanjaro-Gilman’s Point 5681m 26.10.2010 2021
114 Tomanová Zuzana Ostrava minimum VHT/10 S/17 B/13 B/13 Z/19 Kala Patthar 5550m 1.11.2012 2021
115 Tomeček Milan Dluhonice B/20 Musala 2925m 27.8.2017 2021
116 Tomek Martin Ing.TJ Přerov minimum VHT/08, vedoucí LT/09 V B/13 ČUOd/19 JV hřeben Stok Kangri 6050m 2.8.2010 2021
117 Valášek Radovan Ing. Záříčí klasifikátor  B/18 S/15 B/13 Musala 2925m 27.8.2017 2021
118 Václavíková LenkaTJ Újezdec minimum VHT/10 2021
119 Vimmer Tomáš Přerov 2021
120 Vojáček JosefTJ Újezdec  V B/09 S/13 ČUOd/19 Monte Viso 3481m 30.7.2007 2021
121 Vosáhlo Zdeněk Mgr. Přerov minimum VHT/08 B/07 S/17 B/08 ČUOd/17 S/19 Rysy 2503m 2.8.2005 2021
122 Zavadilová Jana Přerov cvičitel VHT/85, cvičitel LT/89, cvičitel PT/78, vedoucí značkař ČUOd/19 Náprstek/09 ČUOd/09 2021
123 Závodníková OlgaTJ Přerov 2021
124 Zháněl Josef ing. Kroměříž Musala 2925m 27.8.2017 2021
125 Zlámalová Erika Radvanice B/19 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2021