Členská základna

Členská základna

P.č. Jméno Bydliště Funkce Kvalifikace Akce VO VHT VO PT VOLT VOZT VOCT ČMT MT Uznání MTO Výškový rekord Příspěvky
1 Bajl Ladislav Přerov 2018
2 Balcárek Jiří ml. Přerov metodik vůdce VHT, vedoucí LT/09 V Z/10 D/10 B/04 VUII/17 VÚ III/03 NV/13 NV/15 Z/19 Stok Kangri 6135m 2.8.2010 2018
3 Balcárek Juráš Přerov vůdce VHT, vedoucí LT, vedoucí PT V D/14 Z/09 D/12 Z/17 Z/09 MT/09 ČU/17 VÚII/08 ČUO/09 ČUO/14 S/19 Elbrus 5642m 9/1982 2018
4 Bártová Monika Olomouc záležitosti KČT  vedoucí turistiky/17 Musala 2925m 27.8.2017 2018
5 Beránek Adam Přerov Praděd 1492m 12.8.2018 2018
6 Beránek Tomáš Ing. Přerov předseda, záležitosti TJ vedoucí VHT, cvičitel LT/09, vedoucí CT V Z/08 B/13 Z/09 Z/09 Z/07 MT/09 VÚII/08 Z/19 Kilimanjaro 5895m 26.10.2010 2018
7 Beránková Eva Přerov Praděd 1492m 12.8.2018 2018
8 Beránková Marcela Přerov B/07 B/07 B/06 B/19 Passo delle Traversette 3000m 30.7.2007 2018
9 Bernát Rostislav Želátovice 2018
10 Bernátová Ludmila Přerov B/13 S/18 2018
11 Bernátová Marcela Ing. Želatovice 2018
12 Bezděk Milan Přerov hospodář, nástěnka vedoucí VHT, cvičitel LT/09, vedoucí CT/09, vedoucí PT V Z/08 Z/07 D/18 Z/09 Z/05 MT/09 VÚII/18 ČUO/15 B/19 Kilimanjaro 5895 m 26.10.2010 2018
13 Brezula Igor Domaželice B/18 2018
14 Brezulová Helena Domaželice 2018
15 Brunclík Luděk host Chvalkovice na Hané 2018
16 Březina Otakar Olomouc minimum VHT/11 2018
17 Březovská Pavla Přerov 2018
18 Bujnoch Otakar Přerov V B/04 VUIII/17 ČUO/14 Aiguile du Midi 3842m 1985 2018
19 Bujnochová Alena Přerov minimum VHT/12 2018
20 Bujnochová Petra Přerov minimum VHT/12 2018
21 Bujnochová Věra Přerov minimum VHT/12 B/04 Aiguile du Midi 3842m 1985 2018
22 Čepová Marie Přerov B/18 B/18 B/18 2018
23 Čevela Martin Přerov Musala 2925m 27.8.2017 2018
24 Dudas Martin Přerov B/08 Musala 2925m 27.8.2017 2018
25 Dvorská Helena Prosenice ČUO/09 2018
26 Fišárek Jan Město Albrechtice Musala 2925m 27.8.2017 2017
27 Fišmistr Petr Přerov minimum VHT JV hřeben Stok Kangri 6050m 2.8.2010 2018
28 Gábová Růžena Přerov vedoucí VHT/14  V B/15 Mont Blanc 4810m 27.6.2016 2018
29 Götthansová Marie Dubany cvičitel VHT/17 V B/15 Gran Paradiso 4061m 7.8.2017 2018
30 Halíř Jiří Lobodice vedoucí CT/09 V B/13 VUIII/17 ČUO/15 2018
31 Hambálek Roman Ing. Želátovice 2018
32 Hambálková Jana Želátovice 2018
33 Harašta ZbyněkTJ Přerov 2018
34 Havelka Richard Ing. Želatovice cvičitel VHT, vedoucí PT, vedoucí CT, značkař B/04 S/04 VÚIII/03 ČUO/09 ČUO/14 B/19 2018
35 Havelková Věra Želatovice vedoucí PT B/04 VÚIII/04 ČUO/09 2018
36 Horák Ladislav Přerov 2018
37 Horný Pavel Přerov minimum VHT/12 Mont Blanc 4810m 12.8.2012 2018
38 Horný Petr Ledeč nad Sázavou 2018
39 Hronková Jitka host Přerov B/18 B/19 2018
40 Hudec Luboš Kojetín  V  B/18 B/13 B/19 2018
41 Hudeček František Ing. Přerov 2018
42 Hynšt Libor host Chvalkovice na Hané 2018
42 Chudík Martin Přerov 2019
43 Jahoda Zdeňka Přerov minimum VHT/08 B/07 S/17 B/10 VUIII/17
ČUO/14
S/19 2018
44 Jakubcová Marta Přerov minimum VHT B/04 S/18 B/04 VÚIII/04 B/19 Breithorn 4164m 19.8.2003 2018
45 Jakubíček PetrTJ Přerov vedoucí VHT/08, vedoucí CT/09 V B/10 B/15 Elbrus 5642m 10.7.2009 2018
45 Janečková ZdeňkaTJ Dolní Dobrouč 2019
46 Jurečka Dušan Lipník nad Bečvou 2018
47 Jurečková Alice Lipník nad Bečvou 2018
48 Jurečková Daniela Lipník nad Bečvou 2018
49 Jurečková Jolana Lipník nad Bečvou 2018
50 Jurečková Lenka Bc. Lipník nad Bečvou 2018
51 Kadlas Lumír Ing. Vinary S/17 B/19 Mont Blanc 4810m 1.8.1996 2018
52 Kadlasová Jiřina Ing. Vinary B/15 Mont Blanc 4810m 1.8.1996 2018
52 Klíma Ivan Ing. Horní Moštenice 2018
53 Klímová Kateřina Boršov vedoucí VHT/14 Jbel Toubkal 4167m 20.5.2018 2018
54 Klímová Milena Horní Moštenice 2018
56 Kouřilová Svatava Přerov minimum VHT/08 B/07 B/13 B/07 2018
57 Koutný Václav Vítkov vůdce VHT S/08 S/09 S/11 ČU/18 ČUO/09 B/19 Mont Blanc 4810m 1.8.1996 2018
58 Kožuch Vít Mgr. Přerov vedoucí CT/09, minimum VHT/08 B/15 B/02 Jbel Toubkal 4167m 20.5.2018 2018
59 Králová Jolana Olomouc minimum VHT/12 2018
60 Krejčířová VlastaTJ Přerov 2018
61 Kubíček Jaromír host Olomouc 2018
62 Kubíčková Zdeňka Ing. host Olomouc 2018
63 Kuchařík Stanislav Hranice vedoucí VHT/14 B/13 Wiesbachhorn 3564m 14.8.2016 2018
64 Lasíková Dana Lipník n. B. 2018
65 Leciánová Marie Přerov Újezdec B/18 2018
66 Líďák Václav Hlubočky S/18 B/17 B/19 Mont Blanc 4810m 2018
67 Ludík Jaroslav Přerov cvičitel PT, značkař B/04 B/05 VUIII/04 2018
68 Ludvík Karel Přerov místopředseda vedoucí VHT  V S/17 S/18 B/13 VUIII/17 NV/14 ČUOd/14 B/19 Island Peak 6180m 4.11.2012 2018
69 Lukeš Jiří Ing. Přerov vedoucí turistiky/17  V B/16 S/17 B/17 Musala 2925m 27.8.2017 2018
70 Lukešová Anna Přerov 2018
71 Lukešová Barbora Přerov 2018
72 Lukešová Lenka Přerov členská základna Musala 2925m 27.8.2017 2018
75 Mádrová Eva Přerov Jbel Toubkal 4167m 8.5.2018 2018
73 Machálek Josef Přerov minimun VHT S/09 S/09 S/14 VUIII/06 Zumsteinspitze 4563m 5.8.2004 2018
74 Malošík Stanislav Říkovice B/19 Musala 2925m 27.8.2017 2018
76 Málková Marie Mgr. Letohrad minimum VHT/12 Kilimanjaro 5895m 26.10.2010 2018
77 Mika Svatopluk Přerov 2018
79 Nevřela Josef Přerov minimum VHT/08 2018
80 Nidetzká IvanaTJ Přerov minimum VHT/10 2018
81 Olchawská Kamila Město Albrechtice  B/18 B/13 Kala Pathar 5550m 10/2013 2018
82 Perička Pavel Moravské Prusy 2018
83 Pešák Jiří Přerov vedoucí VHT,  cvičitel PT V 2018
84 Pospíšil Jaroslav host Vyškov 2018
85 Pospíšilová Ludmila Přerov propagace 2018
86 Prusek František Ing. Přerov vedoucí PT S/14 S/09 Z/17 VUIII/06 Z/19 Kilimanjaro-Gilman’s Point 5681m 26.10.2010 2018
87 Prusková Zdeňka Přerov vedoucí PT B/07 B/05 2018
88 Ročák Karel MUDr. Přerov minimum VHT/11 2018
89 Sedláček Josef Ing. Přerov správce www stránek, kalendář akcí cvičitel VHT/08, vedoucí CT, vedoucí PT, vedoucí LT V S/10 B/06 Elbrus 5642m 2018
90 Sedláčková Helena RNDr. Přerov kontrolní komise B/10 B/06 Musala 2925m 27.8.2017 2018
91 Sedláková Eva Mgr. Vinary B/13 Mont Blanc 4810m 12.8.2012 2018
92 Skopalíková Vlasta Přerov S/09 B/19 2018
93 Stržínek Dan Osek nad Bečvou minimum VHT/12 2018
94 Suchánková EvaTJ Přerov 2018
97 Šigutová Vlasta Přerov minimum VHT/14 2018
99 Štenclová Ivana Olomouc klasifikátor minimum VHT/12  B/18 B/15 B/13 B/13 ČUOb B/19 2018
100 Štenclová Kristýna Olomouc Gran Paradiso 4061m 7.8.2017 2018
100 Štenclová LucieTJ Olomouc 2019
101 Štěpančík Rudolf Ing. Přerov kontrolní komise vůdce VHT, cvičitel LT, cvičitel PT  V D/09 Náprstek/09 ČUO/09 Kilimanjaro-Gilman’s Point 5681m 26.10.2010 2018
102 Tomanová Zuzana Ostrava minimum VHT/09 S/17 B/13 B/13 Z/19 Kala Patthar 5550m 1.11.2012 2018
103 Tomeček Milan Dluhonice Musala 2925m 27.8.2017 2018
104 Tomek Martin Ing.TJ Přerov minimum VHT/09, vedoucí LT/09 V B/13 JV hřeben Stok Kangri 6050m 2.8.2010 2018
105 Valášek Radovan Ing. Záříčí  B/18 S/15 B/13 Musala 2925m 27.8.2017 2018
106 Václavíková LenkaTJ Újezdec minimum VHT/10 2018
107 Vojáček Josef Újezdec  V B/09 S/13 Monte Viso 3481m 30.7.2007 2018
108 Vosáhlo Zdeněk Mgr. Přerov minimum VHT/08 B/07 S/17 B/08 ČUOd/17 S/19 2018
109 Zavadilová Jana Přerov cvičitel VHT, cvičitel LT, cvičitel PT, vedoucí značkař Náprstek/09 ČUO/09 2018
110 Závodníková OlgaTJ Přerov 2018
111 Zháněl Josef ing. Kroměříž Musala 2925m 27.8.2017 2018
112 Zlámalová Erika Radvanice B/19 2018