Členská základna

Členská základna

P.č. Jméno Místo Funkce Kvalifikace Akce VO VHT VO PT VOLT VOZT VOCT ČMT MT Uznání MTO Výškový rekord Příspěvky
1 Bajl Ladislav Přerov 2020
2 Balcárek Jiří ml. Přerov metodika a činnost vůdce VHT/05, vedoucí LT/09 V Z/10 D/10 B/04 ČU/19 VUII/17 VÚ III/03 NV/13 NV/15 Z/19 Stok Kangri 6135m 2.8.2010 2020
3 Balcárek Juráš Přerov vůdce VHT/92, vedoucí LT/89, vedoucí PT/78 V D/14 D/19 D/12 Z/17 Z/09 MT/09 ČO/19 ČU/17 VÚII/08 ČUO/09 ČUO/14 S/19 Elbrus 5642m 9/1982 2020
4 Bártová Monika Olomouc záležitosti KČT  vedoucí turistiky/17 ČUOd/19 Musala 2925m 27.8.2017 2020
5 Beránek Adam Přerov Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
6 Beránek Tomáš Ing. Přerov předseda vedoucí VHT/85, cvičitel LT/09, vedoucí CT/04 V Z/08 B/13 Z/09 Z/09 Z/07 MT/09 VÚII/08 Z/19 Kilimanjaro 5895m 26.10.2010 2020
7 Beránková Eva Přerov Kasprův vrch 1985m 4.7.2019 2020
8 Beránková Marcela Přerov B/07 B/07 B/06 B/19 Passo delle Traversette 3000m 30.7.2007 2020
9 Bernát Rostislav Želatovice 2020
10 Bernátová Ludmila Přerov B/13 S/18 2020
11 Bernátová Marcela Ing. Želatovice 2020
12 Bezděk Milan Přerov správce skladu vedoucí VHT/03, cvičitel LT/09, vedoucí CT/04, vedoucí PT/02 V Z/08 Z/07 Z/08 D/19 Z/05 MT/09 Ču/19 VÚII/18 ČUOd/15 B/19 Kilimanjaro 5895 m 26.10.2010 2020
13 Brezula Igor Domaželice B/18 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
14 Brezulová Helena Domaželice Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
15 Brunclík Luděk host Chvalkovice na Hané 2020
16 Hrdlička Pavel Polkovice 2020
17 Březovská Pavla Přerov kontrolní komise 2020
18 Bujnoch Otakar Přerov V B/04 ČUOd/19 VUIII/17 ČUOd/14 Aiguile du Midi 3842m 1985 2020
19 Bujnochová Alena Přerov minimum VHT/12 2020
20 Bujnochová Petra Přerov minimum VHT/12 2020
21 Bujnochová Věra Přerov minimum VHT/12 B/04 Aiguile du Midi 3842m 1985 2020
22 Čepová Marie Přerov B/18 B/18 B/18 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
23 Čevela Martin Přerov Musala 2925m 27.8.2017 2020
24 Dudas Martin Přerov B/08 Musala 2925m 27.8.2017 2020
25 Dvorská Helena Prosenice ČUOd/19 ČUOd/09 2020
26 Hudeček Karel Přerov 2020
27 Fišmistr Petr Přerov minimum VHT/14 JV hřeben Stok Kangri 6050m 2.8.2010 2020
28 Gábová Růžena Přerov vedoucí VHT/14 B/15 Mont Blanc 4810m 27.6.2016 2020
29 Götthansová Marie Dubany cvičitel VHT/17 B/15 Gran Paradiso 4061m 7.8.2017 2020
30 Halíř Jiří Lobodice vedoucí CT/09 V B/13 ČUOd/19 VUIII/17 ČUOd/15 2018
31 Hambálek Roman Ing. Želatovice 2018
32 Hambálková Jana Želatovice 2018
33 Harašta ZbyněkTJ Přerov 2018
34 Navrátil Ivo Přerov 2020
35 Sachr Jaroslav Přerov 2020
36 Horák Ladislav Přerov 2020
37 Horný Pavel Přerov minimum VHT/12 Mont Blanc 4810m 12.8.2012 2020
38 Svozil Petr Ing. Přerov 2020
39 Hronková Jitka host Přerov B/18 B/19 2020
40 Hudec Luboš Kojetín  V  B/18 B/13 ČUOd/19 B/19 2020
41 Hudeček František Ing. Přerov 2020
42 Hynšt Libor host Chvalkovice na Hané Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
43 Chudík Martin Přerov Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
44 Jahoda Zdeňka Přerov minimum VHT/08 B/07 S/17 B/10 VUIII/17
ČUO/14
S/19 Rysy 2503m 2.8.2005 2018
45 Jakubcová Marta Přerov minimum VHT/79 B/04 S/18 B/04 ČUOd/19 VÚIII/04 B/19 Breithorn 4164m 19.8.2003 2018
46 Jakubíček PetrTJ Přerov vedoucí VHT/08, vedoucí CT/08 V B/10 B/15 ČUOd/19 Elbrus 5642m 10.7.2009 2018
47 Janečková ZdeňkaTJ Dolní Dobrouč Ďumbier 2046m 5.7.2019 2019
48 Jurečka Dušan Lipník nad Bečvou Ďumbier 2046m 5.7.2019 2018
49 Jurečková Alice Lipník nad Bečvou Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
50 Jurečková Daniela Lipník nad Bečvou Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
51 Jurečková Jolana Lipník nad Bečvou Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
52 Jurečková Lenka Bc. Lipník nad Bečvou Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
53 Kadlas Lumír Ing. Vinary S/17 B/19 Mont Blanc 4810m 1.8.1996 2018
54 Kadlasová Jiřina Ing. Vinary B/15 Mont Blanc 4810m 1.8.1996 2020
55 Klíma Ivan Ing. Horní Moštenice 2018
56 Klímová Kateřina Boršov vedoucí VHT/14 Jbel Toubkal 4167m 20.5.2018 2018
57 Klímová Milena Horní Moštenice 2020
58 Kouřilová Svatava Přerov minimum VHT/08 B/07 B/13 B/07 2018
59 Koutný Václav Vítkov vůdce VHT/85 S/08 S/09 S/11 ČUOb/19 ČU/18 ČUOd/09 B/19 Mont Blanc 4810m 1.8.1996 2018
60 Kožuch Vít Mgr. Přerov vedoucí CT/09, minimum VHT/08 B/15 B/02 Jbel Toubkal 4167m 20.5.2018 2018
61 Králová Jolana Olomouc minimum VHT/12 2018
62 Krejčířová VlastaTJ Přerov 2018
63 Kubíček Jaromír host Olomouc 2018
64 Kubíčková Zdeňka Ing. host Olomouc Ďumbier 2046m 5.7.2019 2018
65 Kuchařík Stanislav Hranice vedoucí VHT/14 B/13 Wiesbachhorn 3564m 14.8.2016 2018
66 Lasíková Dana Lipník n. B. 2018
67 Leciánová Marie Přerov Újezdec B/18 2018
68 Líďák Václav Hlubočky S/18 B/17 B/19 Mont Blanc 4810m 2018
69 Ludík Jaroslav Přerov cvičitel PT/76, značkař B/04 B/05 ČUOd/19 VUIII/04 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2018
70 Ludvík Karel Ostrava vedoucí VHT/85  V S/17 S/18 B/13 ČUOb/19 VUIII/17 NV/14 ČUOd/14 B/19 Island Peak 6180m 4.11.2012 2018
71 Lukeš Jiří Ing. Přerov záležitosti TJ vedoucí turistiky/17  V B/16 S/17 B/17 ČUOd/19 Musala 2925m 27.8.2017 2020
72 Lukešová Anna Přerov 2020
73 Lukešová Barbora Přerov 2020
74 Lukešová Lenka Přerov členská základna ČUOd/19 Musala 2925m 27.8.2017 2020
75 Mádrová Eva Přerov Jbel Toubkal 4167m 8.5.2018 2020
76 Vimmer Tomáš Přerov 2020
77 Malošík Stanislav Říkovice B/19 Musala 2925m 27.8.2017 2020
78 Málková Marie Mgr. Letohrad minimum VHT/12 Kilimanjaro 5895m 26.10.2010 2018
79 Mika Svatopluk Přerov 2018
80 Nevřela Josef Přerov minimum VHT/79 2019
81 Nidetzká IvanaTJ Přerov minimum VHT/10 2019
82 Novotný JiříTJ Letohrad Ďumbier 2046m 5.7.2019 2019
83 Olchawská Kamila Město Albrechtice V  B/18 B/13 Kala Pathar 5550m 10/2013 2018
84 Perička Pavel Moravské Prusy 2019
85 Pešák Jiří Přerov vedoucí VHT/93,  cvičitel PT V VUIII/19 2019
86 Pospíšil Jaroslav host Vyškov Ďumbier 2046m 5.7.2019 2018
87 Pospíšilová Ludmila Přerov ČUOd/19 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2018
88 Pospíšilová Marcela Přerov Piz Boy 3152m 8/1991 2019
89 Prusek František Ing. Přerov vedoucí PT78, minimum VHT/02 S/14 S/09 Z/17 ČUOd/19 VUIII/06 Z/19 Kilimanjaro-Gilman’s Point 5681m 26.10.2010 2018
90 Prusková Zdeňka Přerov vedoucí PT/78 B/07 B/05 2018
91 Ročák Karel MUDr. Přerov minimum VHT/11 2018
92 Sedláček Josef Ing. Přerov správce stránek cvičitel VHT/08, vedoucí CT/04, vedoucí PT/02, vedoucí LT/09 V S/10 B/06 ČUOb/19 S/20 Elbrus 5642m 2020
93 Sedláčková Helena RNDr. Přerov kontrolní komise B/10 B/06 S/20 Musala 2925m 27.8.2017 2020
94 Sedláková Eva Mgr. Vinary B/13 Mont Blanc 4810m 12.8.2012 2020
95 Skopalíková Vlasta Přerov B/19 S/09 B/19 2020
96 Stržínek Dan Osek nad Bečvou minimum VHT/12 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020
97 Stržínková IvanaTJ Osek nad Bečvou 2020
98 Suchánková EvaTJ Přerov 2018
99 Šigutová Vlasta Přerov minimum VHT/14 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2018
100 Štenclová Ivana Olomouc minimum VHT/12  B/18 B/15 B/13 B/13 VUIII/19 ČUOb/17 B/19 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2018
101 Štenclová Kristýna Olomouc Gran Paradiso 4061m 7.8.2017 2020
102 Štenclová LucieTJ Olomouc 2020
103 Štěpančík Rudolf Ing. Přerov vůdce VHT/83, cvičitel LT/74, cvičitel PT/71  V D/09 MT/81 ZMT/87 MTř/75 ČUOb/19 Náprstek/09 ČUOd/09

MKomensky/14
MÚVČSTV/09
ČUčstv/79

Kilimanjaro-Gilman’s Point 5681m 26.10.2010 2020
104 Tomanová Zuzana Ostrava minimum VHT/10 S/17 B/13 B/13 Z/19 Kala Patthar 5550m 1.11.2012 2020
105 Tomeček Milan Dluhonice B/20 Musala 2925m 27.8.2017 2020
106 Tomek Martin Ing.TJ Přerov minimum VHT/08, vedoucí LT/09 V B/13 ČUOd/19 JV hřeben Stok Kangri 6050m 2.8.2010 2020
107 Valášek Radovan Ing. Záříčí klasifikátor  B/18 S/15 B/13 Musala 2925m 27.8.2017 2020
108 Václavíková LenkaTJ Újezdec minimum VHT/10 2020
109 Vojáček JosefTJ Újezdec  V B/09 S/13 ČUOd/19 Monte Viso 3481m 30.7.2007 2020
110 Vosáhlo Zdeněk Mgr. Přerov minimum VHT/08 B/07 S/17 B/08 ČUOd/17 S/19 Rysy 2503m 2.8.2005 2020
111 Zavadilová Jana Přerov cvičitel VHT/85, cvičitel LT/89, cvičitel PT/78, vedoucí značkař ČUOd/19 Náprstek/09 ČUOd/09 2020
112 Závodníková OlgaTJ Přerov 2020
113 Zháněl Josef ing. Kroměříž Musala 2925m 27.8.2017 2020
114 Zlámalová Erika Radvanice B/19 Ďumbier 2046m 5.7.2019 2020