Členská základna

Členská základna

P.č. Jméno Místo Funkce Kvalifikace Akce VOVHT VOPT VOLT VOZT VOCT ČMT MT Uznání MTO Výškový rekord VONKM
1 Adamčík Martin TJ Prostějov Mytikas 2918m 22.8-2023
2 Bajl Ladislav Přerov
3 Balcárek Jiří ml. Přerov metodika a činnost vůdce VHT/05, vedoucí LT/09 V Z/10 D/10 B/04 ČO/23 ČU/19 VUII/17 VÚ III/03 NV/13 NV/15 Z/19 Stok Kangri 6135m 2.8.2010
4 Balcárek Juráš Přerov vůdce VHT/92, vedoucí LT/89, vedoucí PT/78 V D/14 D/19 D/12 Z/17 Z/09 MT/09 Náprstek/23 ČO/19 ČU/17 VÚII/08 ČUO/09 ČUO/14 S/19 Elbrus 5642m 9/1982 B/19
5 Bárta David TJ Olomouc Mytikas 2918m 22.8-2023
6 Bártová Monika Bc. Olomouc záležitosti KČT  vedoucí turistiky/17 ČUOd/19 Musala 2925m 27.8.2017
7 Beránek Adam TJ Přerov Pico de Posets 2046m 28.8.2022
8 Beránek Tomáš Ing. Přerov předseda vedoucí VHT/85, cvičitel LT/09, vedoucí CT/04 V Z/08 B/13 Z/09 Z/09 Z/07 MT/09 VÚII/08 Z/19 Kilimanjaro 5895m 26.10.2010
9 Beránek Tomáš ml. TJ Přerov
10 Beránek Vojtěch TJ Přerov Alphubel 4206m 8/2002
11 Beránková Eva TJ Přerov Skolio 2905m 22.8-2023
12 Beránková Marcela TJ Přerov B/07 B/07 B/06 B/19 Passo delle Traversette 3000m 30.7.2007
13 Bernát Rostislav Želatovice
14 Bernátová Ludmila Přerov B/13 S/18
15 Bernátová Marcela Ing. Želatovice
16 Bezděk Milan Přerov správce skladu vedoucí VHT/03, cvičitel LT/09, vedoucí CT/04, vedoucí PT/02 V Z/08 Z/07 Z/08 D/19 Z/05 MT/09 Ču/19 VÚII/18 ČUOd/15 B/19 Kilimanjaro 5895 m 26.10.2010
17 Brezula Igor Domaželice B/18 Ďumbier 2046m 5.7.2019
18 Brezulová Helena Domaželice Ďumbier 2046m 5.7.2019
19 Brunclík Luděk host Chvalkovice na Hané
20 Březovská Pavla Přerov kontrolní komise
21 Bujnoch Otakar Přerov B/04 ČUOd/19 VUIII/17 ČUOd/14 Aiguile du Midi 3842m 1985
22 Bujnochová Alena Přerov minimum VHT/12
23 Bujnochová Petra Přerov minimum VHT/12
24 Bujnochová Věra Přerov minimum VHT/12 B/04 Aiguile du Midi 3842m 1985
25 Čepová Marie Přerov B/18 B/18 B/18 Ďumbier 2046m 5.7.2019 B/22
26 Čevela Martin Ing. Přerov V Pico de Aneto 3404m 30.8.2022
27 Čevelová Andrea TJ Přerov Pico de Aneto 3404m 30.8.2022
28 Čevelová Veronika TJ Přerov Pico de Aneto 3404m 30.8.2022
29 Drkošová Jana Ing.TJ Přerov
30 Dudas Martin Přerov B/08 Musala 2925m 27.8.2017
31 Fišmistr Petr TJ Přerov minimum VHT/14 JV hřeben Stok Kangri 6050m 2.8.2010
32 Gábová Růžena Přerov vedoucí VHT/14 B/15 Mont Blanc 4810m 27.6.2016
33 Götthansová Marie Dubany cvičitel VHT/17 B/15 Gran Paradiso 4061m 7.8.2017
34 Halíř Jiří Lobodice vedoucí CT/09 V B/13 ČUOd/19 VUIII/17 ČUOd/15
35 Hambálek Roman Ing. Želatovice
36 Hambálková Jana Želatovice
37 Harašta Jakub TJ Přerov Mytikas 2918m 22.8.2023
38 Harašta Zbyněk Ing. TJ Přerov Kala Pathar 5645m 20.10.2023
39 Horák Ladislav Přerov
40 Horný Pavel Přerov minimum VHT/12 Mont Blanc 4810m 12.8.2012
41 Hrdlička Pavel Polkovice
42 Hronková Jitkahost Přerov B/18 B/19
43 Hudec Luboš Kojetín  V  B/18 B/13 ČUOd/19 B/19
44 Hudeček František Ing. Přerov
45 Hudeček Karel Přerov
46 Hynšt Libor host Chvalkovice na Hané Ďumbier 2046m 5.7.2019
47 Chudík Martin Přerov Ďumbier 2046m 5.7.2019
48 Jahoda Zdeňka TJ Přerov minimum VHT/08 B/07 S/17 B/10 VUIII/17
ČUO/14
S/19 Rysy 2503m 2.8.2005
49 Jakubcová Marta Přerov minimum VHT/79 B/04 S/18 B/04 ČUOd/19 VÚIII/04 B/19 Breithorn 4164m 19.8.2003
50 Jakubíček Jan TJ Přerov CHOPICALQUI 6354m 2.8.2023
51 Jakubíček PetrTJ Přerov vedoucí VHT/08, vedoucí CT/08 V B/10 B/15 ČUOd/19 Elbrus 5642m 10.7.2009
52 Janečková Zdeňka TJ Dolní Dobrouč Ďumbier 2046m 5.7.2019
53 Ježek Jakub TJ Přerov
54 Ježková Andrea TJ Přerov
55 Jurečková Alice Lipník nad Bečvou Skolio 2905m 22.8-2023
56 Jurečková Daniela Lipník nad Bečvou Skolio 2905m 22.8-2023
57 Jurečková Jolana Lipník nad Bečvou Skolio 2905m 22.8-2023
58 Jurečková Lenka Bc. Lipník nad Bečvou Skolio 2905m 22.8-2023
59 Kadalová Kateřina TJ Přerov
60 Kadlas Lumír Ing. Vinary S/17 B/19 Mont Blanc 4810m 1.8.1996
61 Kadlasová Jiřina Ing. Vinary B/15 Mont Blanc 4810m 1.8.1996
62 Klíma Ivan Ing. Horní Moštenice
63 Klímová Fišmistr Kateřina TJ Boršov vedoucí VHT/14 Jbel Toubkal 4167m 20.5.2018
64 Klímová Milena Horní Moštenice
65 Kořínková Markéta TJ Troubky
66 Kouřilová Svatava Přerov minimum VHT/08 B/07 B/13 B/07 Refuge A 2100m 21.8-2023
67 Koutný Václav Vítkov vůdce VHT/85 S/08 S/09 S/11 ČUOb/19 ČU/18 ČUOd/09 B/19 Mont Blanc 4810m 1.8.1996
68 Kožuch Vít Mgr. Přerov vedoucí CT/09, minimum VHT/08 B/22 B/15 B/02 Jbel Toubkal 4167m 20.5.2018
69 Králová Jolana TJ Olomouc minimum VHT/12
70 Krejčířová Vlasta TJ Přerov
71 Kubíčková Zdeňka Ing. Olomouc Ďumbier 2046m 5.7.2019
72 Kudlík leo Přerov
73 Kuchařík Stanislav Partutovice vedoucí VHT/14 B/13 Huaynu Potosí 5850m 12.2.2016
74 Kutálková Alice Ing. Přerov vedoucí značkař
75 Lasíková Dana Lipník n. B.
76 Leciánová Marie Přerov Újezdec B/18
77 Líďák Václav Hlubočky S/18 B/17 B/19 Mont Blanc 4810m
78 Ludík Jaroslav Přerov cvičitel PT/76, značkař B/04 B/05 ČUOd/19 VUIII/04 Ďumbier 2046m 5.7.2019
79 Ludvík Karel Ostrava vedoucí VHT/85  V S/17 S/18 B/13 ČUOb/19 VUIII/17 NV/14 ČUOd/14 B/19 Island Peak 6180m 4.11.2012
80 Lukeš Jiří Ing. Přerov záležitosti TJ vedoucí turistiky/17  V B/16 S/17 B/17 ČUOd/19 Pico de Aneto 3404m 30.8.2022
81 Lukešová Anna Přerov
82 Lukešová Barbora Přerov
83 Lukešová Lenka Přerov členská základna ČUOd/19 Musala 2925m 27.8.2017
84 Mádrová Eva Přerov Jbel Toubkal 4167m 8.5.2018
85 Malošík Stanislav Říkovice B/19 Musala 2925m 27.8.2017
86 Maus Jiří Přerov
87 Mausová Růžena Přerov
88 Mika Svatopluk Přerov
89 Navrátil Ivo Přerov
90 Neradilová Jana Přerov
91 Nevřela Josef Přerov minimum VHT/79
92 Nidetzká Ivana TJ Přerov minimum VHT/10
93 Novotný JiříTJ Letohrad Ďumbier 2046m 5.7.2019
94 Olchawská Kamila Město Albrechtice V  B/18 B/13 Kala Pathar 5550m 10/2013
95 Ostrožlík Petr TJ Přerov
96 Perička Pavel Moravské Prusy
97 Pospíšil Jaroslav host Vyškov Ďumbier 2046m 5.7.2019
98 Pospíšilová Ludmila Přerov ČUOd/19 Ďumbier 2046m 5.7.2019
99 Prusek František Ing. Přerov vedoucí PT78, minimum VHT/02 S/14 S/09 Z/17 ČUOd/19 VUIII/06 Z/19 Kilimanjaro-Gilman’s Point 5681m 26.10.2010
100 Richterová Věra Vítkov
101 Ročák Karel MUDr. Přerov minimum VHT/11
102 Sachr Jaroslav Přerov
103 Sedláček Josef Ing. Přerov správce stránek cvičitel VHT/08, vedoucí CT/04, vedoucí PT/02, vedoucí LT/09 V S/10 B/06 ČUOb/19 S/20 Elbrus 5642m
104 Sedláček Martin TJ Přerov
105 Sedláčková Dana TJ Přerov
106 Sedláčková Helena RNDr. Přerov kontrolní komise B/10 B/06 S/20 Musala 2925m 27.8.2017
107 Sedláková Eva Mgr. Vinary B/13 Mont Blanc 4810m 12.8.2012
108 Stržínek Dan Osek nad Bečvou minimum VHT/12 Ďumbier 2046m 5.7.2019
109 Stržínková Ivana TJ Osek nad Bečvou
110 Suchánková Eva TJ Přerov
111 Svozil Petr Ing. Přerov Mont Blanc 4810m 8/2016
112 Šigutová Vlasta Přerov minimum VHT/14 Ďumbier 2046m 5.7.2019
113 Štenclová Ivana Olomouc minimum VHT/12  B/18 B/15 B/13 B/13 VUIII/19 ČUOb/17 B/19 Ďumbier 2046m 5.7.2019
114 Štenclová Kristýna Olomouc Gran Paradiso 4061m 7.8.2017
115 Štenclová Lucie TJ Olomouc
116 Štěpančík Rudolf Ing. Přerov vůdce VHT/83, cvičitel LT/74, cvičitel PT/71  V D/09 MT/81 ZMT/87 MTř/75 ČUOb/19 Náprstek/09 ČUOd/09
MKomensky/14
MÚVČSTV/09
ČUčstv/79
Kilimanjaro-Gilman’s Point 5681m 26.10.2010
117 Tomanová Zuzana Ostrava minimum VHT/10 S/17 B/13 B/13 Z/19 Kala Patthar 5550m 1.11.2012
118 Tomeček Milan Dluhonice B/20 Musala 2925m 27.8.2017
119 Tomek Martin Ing.TJ Přerov minimum VHT/08, vedoucí LT/09 V B/13 ČUOd/19 JV hřeben Stok Kangri 6050m 2.8.2010
120 Valášek Radovan Ing. Záříčí klasifikátor  B/18 S/15 B/13 Musala 2925m 27.8.2017
121 Vimmer Tomáš Přerov Pico de Aneto 3404m 30.8.2022
122 Vojáček Josef TJ Újezdec  V B/09 S/13 ČUOd/19 Monte Viso 3481m 30.7.2007
123 Vosáhlo Zdeněk Mgr. Přerov minimum VHT/08 B/07 S/17 B/08 ČUOd/17 S/19 Rysy 2503m 2.8.2005
124 Závodníková Olga TJ Přerov
125 Zháněl Josef ing. Kroměříž Musala 2925m 27.8.2017
126 Zlámalová Erika Radvanice B/19 Ďumbier 2046m 5.7.2019
127 Žďárský Vlastimil Ing. Radvanice