Hvězdicový přechod VHT slovenských pohoří

Hvězdicový přechod VHT slovenských pohoří

Největší akcí, kterou oddíl VHT kdy pořádal, byl Hvězdicový přechod VHT, který napsal slavnou stránku v his­torii oddílu VHT.

Hvězdicový přechod vznikl v roce 1979 v době, kdy doznívala slavná éra Týdnů VHT ve Vysokých Tatrách. Změnou stanoviska vedení TANAPu došlo k omezení výstupů na neznačené vrcholy a výstupy pouze po značených cestách nebyly pro vysokohorské turisty tak přitažlivé. Hledalo se oživení akce v organizaci přístupových tras na Týden VHT, které by vedly přes hřebeny slovenských hor. Současně zájemci mohli plnit podmínky výkonnostního odznaku VHT. Úkolu se ujal ing. Štěpančík a tehdejší TJ Meochema Přerov a její odbor turistiky.

Principem „Hvězdicovky“ byly 9-ti denní přechody přes různá slovenská pohoří s nocováním ve vlastních stanech a s vlastním stravováním. Každou trasu vedli 1-2 cvičitele oddílu. Na závěr se účastníci všech tras sešli v místě srazu, kterým bylo napřed Podbanské, pak Černová u Ružomberka. Z počátku byly nabízeny také 5-ti denní trasy, ale ty se neosvědčily.

Hvězdicový přechod VHT se stal nedílnou součástí historie oddílu VHT. Přes záměr ukončit pořádání akce při jubilejním 10. ročníku si účastníci vynutili ještě další 3 ročníky.

Přehled jednotlivých ročníků

R.

Termín

Trasy Vedoucí tras Účast

Poznámka

1 14.-22.7.1979 1 trasa: Slovenské Beskydy a Západní Tatry R.Štepančík, J.Zavadilová 15 9 dní, 188 km a 7952 m převýšení.
2 12.-20.7.1980 4 trasy: Slovenské Beskydy a Západní Tatry, Nízké Tatry, Velká á Malá Fatra a Západní Tatry J.Balcárek, J.Doubek, F.Homola, V.Koutný, P.Konvička, R.Stěpančík a J.Zavadilová 48
3 11.7. až 19. 7.1981. 4 trasy J.Balcárek, J.Doubek, P.Konvička a R.Šíěpančík 48 Závěrečné setkání se uskutečnilo naposledy na Podbánském.
4 17.- 5.7.1982 5 tras, novinka Sloven­ské

Rudohoří

R.Stěpančík, J.Balcá­rek, J. Doubek, P.Konvička a J.Zavadilová. Místem závěrečného setkání na dalších 7 let se tak stalo hřiště TJ Máj Černová.
5 16.- 24.7.1983 4 trasy 9-ti denní a 2 trasy 5-ti denní, novinky Západní Tatry a Vysoké Tatry a Slovenské Rudohoří a Slovenský ráj J.Balcárek, J.Doubek, M.Doubková, T.Beránek, R.Havelka, A.Drdová, J.Zavadi­lová, J.Sázel, J.Petráš, V.Koutný, J.Ludík a R.Stěpančík 90 Akce se stala hlavní akcí vysokohorské turistiky v ČSSR.
6 14.- 22.7.1984 6 tras: novinky Slovenský ráj a Vihorlat, Bukovské vrchy a Nízké Beskydy. R.Havelka, T.Beránek, J.Balcárek, K.Ludvík, P.Kon­vička, J.Ludík, J.Sázel, J.Sázelová, R.Štěpančík, F.Tryska, J.Dou­bek a M.Doubková. 104 Závěru   byli přítomni předseda OV ČSTV v Přerově A.Baran, předseda VST OV ČSTV V.Žehnal, ředitel PřCHZ ing.A.Mlčoch,   tajemník TJ S.Frydrych.
7 6.-14. 7.1985 8 tras: Slánské vrchy, Branisko a Čergov J.Doubek, M.Doubková, R.Havelka, T.Beránek, J. Zavadilová, A.Drdová, P.Konvička, J.Ludík, J.Balcárek, K.Ludvík, M.Jakubcová, J.Petráš, V.Koutný 140 Program byl znovu obohacen o možnost hvězdicových výstupů z tábořiště v Černové.
8 12.-20.7.1986 9 tras: novinky Kysucká vrchovina, Chočské vrchy a Západní Tatry, Malé a Bílé Karpaty, Spišská Magura, Pieniny a Vysoké Tatry J.Petráš, J.Sázel, J.Balcárek, K.Ludvík, J.Nevřela, J.Ludík, A.Drdová, R.Štěpančík, R.Havelka, T.Beránek, J.Zavadilová, J.Sypěna, J.Doubek, M.Doubková, T.Los, J.Pešák, P.Konvička, F.Tryska 173 Rekord v počtu účastníků.
9 25.7. – 2.8.1987 8 tras: Nízké Tatry a Velká Fatra a Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy a Velká Fatra T.Los, J.Pešák, T.Beránek, R.Havelka, J.Doubek, M.Doubková, R.Štěpančík, F.Tryska, J.Balcá­rek, J.Petráš, K.Ludvík, J.Zavadilová, J.Sypěna, J.Sázel, J.Sázelová, P.Konvička, J.Ludík, V.Koutný,   J.Nevřela 167 Neosvědčil se posunutý termín.
10 9.-17.7.1988 9 tras: novinka Tríbeč, Vtáčnik a Strážovské vrchy J.Pešák, T.Los, J.Ludík, J.Tesař, V.Koutný, J.Doubek, J.Hořelka, R.Štěpančík, F.Tryska, J.Sázel, J.Sázelová, J.Petráš, R.Havelka, T.Beránek, J.Balcárek, J.Nevřela, K.Ludvík 164 Vypsána fotografická soutěž pro účastníky přechodu pod názvem „Hvězdicový objektiv“.
11 8.-15.7.1989 8 tras
12 1990 8 tras
13 1991 6 tras

Na organizaci se dále podíleli: V.Hladík a A.Konvičková, T.Los, J.Pešák, O.Ludvová.