Výkonnostní odznaky

(PODLE PODMÍNEK platnÝCH od roku 1993)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VHT

        Diamant: 2 - Štěpančík Rudolf Ing., Balcárek Jiří st.

        Zlato: 4 - Balcárek Jiří ml. Beránek Tomáš Ing., Bezděk Milan, Doležal Miroslav

        Stříbro: 2  - Koutný Václav, Prusek František Ing.

        Bronz: 21 – Balcárková Pavla, Beránek Vojtěch, Beránková Marcela, Bezděk Petr, Bujnoch Otakar, Bujnochová Věra, Hánová Eva, Havelka Richard Ing., Jahoda Zdeňka, Jakubcová Marta, Jurečková Lenka Bc., Svatava Kouřilová, Ludík Jaroslav, Ludvík Karel, Machálek Josef, Richterová Věra, Šedý Aleš, Ševčíková Martina, Tomanová Zuzana, Vojáček Josef, Vosáhlo Zdeněk Mgr.

PĚŠÍ

        Diamant: 1 - Doležal Miroslav

        Zlato: 2 - Balcárek Jiří st., Bezděk Milan

       Stříbro: 1 Pavlů Věra

       Bronz: 2 – Beránek Tomáš, Štenclová Ivana

LYŽE

        Diamant: 3 - Balcárek Jiří ml., Balcárek Jiří st., Doležal Miroslav

        Zlato: 2 – Beránek Tomáš Ing., Bezděk Milan

        Stříbro: 6 Machálek Josef, Prusek František, Koutný Václav, Sedláček Josef Ing., Valášek Radovan, Vojáček Josef

        Bronz: 32 – Beránek Vojtěch, Bernátová Ludmila, Bezděk Petr, Brtníček Petr Ing., Beránková Marcela, Dudas Martin, Gábová Růžena, Götthansová Marie, Hánová Eva, Hudec Luboš, Jahoda Zdeňka, Jakubcová Marta, Jakubíček Petr, Kadlas Lumír, Kalasová Jiřina, Kouřil Antonín, Kouřilová Svatava, Kuchařík Stanislav, Liďák Václav, Ludík Jaroslav, Ludvík Karel, Lukeš Jiří, Olchawská Kamila, Olivík Jiří Ing., Pavlů Věra, Prusková Zdeňka, Richterová Věra, Sedláčková Helena RNDr., Sedláková Eva Mgr., Šedý Aleš, Štenclová Ivana, Vosáhlo Zdeněk Mgr.

ZIMNÍ TÁBOŘENÍ

       Bronz: 1 – Kožuch Vít Mgr.

CYKLO

        Diamant: 1 - Doležal Miroslav

        Zlato: 2 – Beránek Tomáš Ing., Bezděk Milan

        Stříbro: 8 – Balcárek Jiří st., Havelka Richard Ing., Kouřil Antonín, Machálek Josef, Prusek František Ing., Richterová Věra, Skopalík Jan, Skopalíková Vlasta

        Bronz: 25 – Balcárek Jiří ml., Beránek Vojtěch, Bernátová Ludmila, Brtníček Petr Ing., Beránková Marcela, Halíř Jiří, Havelková Věra, Jahoda Zdena, Jakubcová Marta, Jakubíček Petr, Kouřilová Svatava, Koutný Václav, Kožuch Vít Mgr., Ludvík Karel, Prusková Zdeňka, Rycek Milan, Sedláčková Helena, Sedláček Josef Ing., Světlík Jiří, Světlíková Ivana, Štenclová Ivana, Tomanová Zuzana, Tomek Martin Ing., Valášek Radovan, Vosáhlo Zdeněk Mgr.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výkonnostní odznaky – podmínky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky výkonnostního odznaku vysokohorské turistiky (VO VHT)

Stupeň

Celodenní túry

Hřebenové přechody pohoří

Zajištěné cesty

Další

Bronz

15

3

Jeseníky (Kr.Sněžník – Praděd)

Krkonoše (Rýchory – Harrachov)

Šumava (Ostrý – Plechý)

-

 

Stříbro

Dalších 20

s 5 vrcholy nad 2000 m

Další 3 přechody

-

Minimum VHT

Zlato

Dalších 30

s 5 vrcholy nad 3000 m

Další 3 přechody

15

 

Diamant

Dalších 65

s 5 vrcholy nad 2000 m s 5 vrcholy nad 3000 m

s 5 vrcholy nad 4000 m

Další 3 přechody

Dalších 15

 

Za celodenní túru VHT se považuje túra, která má logický cíl (vrchol, sedlo, pleso, chata, cvičný skalní terén apod.), dle průvodcovského času trvá alespoň 6 hodin a dosáhne se převýšení min.500 m. V jednom dnu je možné započítat jen jednu celodenní túru VHT.

Za přechod pohoříU se považuje trasa trvající nejméně 5 dnů s noclehy na různých místech trasy. Celková délka přechodu musí být alespoň 30 hodin vlastního přechodu při dosažení převýšení 2.500 m. Přechody se musí absolvovat bez přerušení. Možno však zařadit odpočinkový den (pro špatné počasí) bez návratu do místa bydliště.

Zajištěná cestaU je cesta ve skalním lezeckém terénu zajištěná fixními lany, řetězy, kramlemi a čepy. Lze ji většinou absolvovat bez postupového jištění lanem. Při postupu se používá samojištění dle příslušné metodiky.

Upozornění :U Všeobecně pro všechny stupně VO VHT platí základní pravidlo, že túru VHT, přechody pohoří ani zajištěné cesty nelze uskutečňovat individuálně.

Potvrzení :U Plnění podmínek VO VHT potvrzuje vedoucí, cvičitel nebo vůdce VHT.

Plnění VO VHT od 1.1.1993 nenavazuje na dosavadní splněné podmínky VO svazu turistiky ČSTV. Podmínky VO VHT mohou plnit pouze členové KČT. Předepsaný záznamník neexistuje – záznam splněných podmínek vychází z iniciativy turisty.

Udělování :U Všechny stupně VO VHT uděluje ústřední sekce VHT Programové rady KČT – kontaktní adresa:

Miloslav Holenda, Nad Šárkou 110, 160 00 Praha 6, tel.: 233 334 712

 

Podmínky výkonnostního odznaku pěší turistiky (VO PT)

Stupeń

Km

Celkem km

Bronz

1 000

1 000

Stříbro

Dalších 4 000

5 000

Zlato

Dalších 5 000

10 000

Diamant

Dalších 10 000

20 000

Při plnění Výkonnostního odznaku pěší turistiky (VO PT) na DP a DEP je průměrný denní limit dospělé osoby minimálně 30 km. Pro mládež a důchodce je průměrný denní limit minimálně 20 km. Za důchodce se považuje vždy invalidní důchodce, jinak ten, kdo platí seniorský členský příspěvek KČT. Započítávají se akce od 1.1. 1993.

VO PT bronzový stupeň udělují činovníci KČT na příslušných oblastech KČT.

Udělování: VO PT ve stupni stříbro, zlato a diamant uděluje za sekci pěší turistiky JUDr. Milan Hoke, Pražského povstání 1950, 256 01 Benešov. Milan.hoke@seznam.cz, 603 877 372. Vyzýváme turistickou veřejnost, aby po 11 letech platnosti stávajících podmínek výkonnostních odznaků, sdělila své připomínky a náměty pro případné změny, své náměty zašlete výše uvedeným funkcionářům KČT.

Za odznak ve variantě bronz turisté neplatí (musí ale počítat s případnými náklady na poštovné) a za odznaky ve variantě stříbro, zlato, diamant se platí 15,- Kč (+ poštovné).

Protože posílat takto nízké finanční částky by bylo spojeno se zbytečnými poplatky poště, případně bance, je možné, pokud o udělení odznaku požádáte Milana Hoke, odpovídající finanční částku poslat v poštovních známkách (ty budou využity pro běžnou činnost a ústředí KČT bude pochopitelně vyúčtována a poukázána hotovost).

 

Podmínky výkonnostního odznaku cykloturistiky (VO CT)

Stupeń

Km

Celkem km

Bronz

3 000

3 000

Stříbro

Dalších  6 000

9 000

Zlato

Dalších  9 000

18 000

Diamant

Dalších 18 000

36 000

Minimální denní vzdálenost je 40 km.

Udělování: VO CT ve stupni stříbro, zlato a diamant uděluje za sekci cykloturistiky Josef Sýkora, Brněnská 43, 323 00 Plzeň, sykora.kctbolevec@seznam.cz, 777 924 904.

 

Podmínky výkonnostního odznaku lyžařské turistiky (VO LT)

Stupeň

Km

Celkem km

Obtížnost z toho

Bronz

400

400

Bez rozlišení obtížnosti

Stříbro

Dalších 1 000

1 400

2 přejezdy SO, 1 přejezd O

Zlato

Dalších 1 500

2 900

3 přejezdy O

Diamant

Dalších 3 000

5 900

5 přejezdů SO, 6 přejezdů O

Vzorec pro stanovení obtížnosti přejezdu:

N = (L+20*V)/P *(0,9+0,1*n)   , kde: L - délka trasy v km, V – stoupání v km, n – počet dnů

N v bodech

Obtížnost

 

Do 50

Lehký přejezd

L

50 – 65

Středně obtížný přejezd

SO

Nad 65

Obtížný přejezd

O

 

Udělování: VO LT ve stupni stříbro, zlato a diamant uděluje za sekci lyžařské turistiky Jan Klega, V. Jiříkovského 15. 700 30 Ostrava – Dubina, klegamsk@seznam.cz, 737 639 568.

 

Home