Veřejná uznání

(PODLE PODMÍNEK platnÝCH od roku 1993)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čestný odznak Vojty Náprstka: 2 –Štepančík Rudolf Ing., Zavadilová Jana

Čestné uznání : 0

Veřejné uznání II.stupně s medalií: 3 –Balcárek Jiří st., Beránek Tomáš Ing., Koutný Václav

Veřejné uznání III.stupně: 8 - Balcárek Jiří ml., Bezděk Milan, Havelka Richard Ing., Havelková Věra, Jakubcová Marta, Ludík Jaroslav, Machálek Josef, Prusek František Ing..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mistr turistiky: 4Doležal Miroslav, Bezděk Milan, Balcárek Jiří st., Beránek Tomáš

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Home