ODBOR VYSOKOHORSKÉ TURISTIKY

KČT TJ Spartak Přerov

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O NÁS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení přátelé vysokohorské turistiky,

 

V současné době má odbor vysokohorské turistiky 110 členů a 16 aktivních vedoucích

Každý rok pořádá náš odbor kolem 30 akcí vysokohorské, pěší, cyklo, lyžařské, které jsou uvedeny v kalendáři akcí. Na akcích se zúčastňuje ročně přes 1100 účastníků.

** 2 členové Ing. Rudolf Štěpančík a Jana Zavadilová jsou nositeli Čestného odznaku Vojty Náprstka, 1 člen Jiří Balcárek st. je nositelem Čestného uznání KČT.

**** 4 členové Miroslav Doležal†, Milan Bezděk, Jiří Balcárek st. a Tomáš Beránek jsou Mistry turistiky.

 

Pozvánka

Kalendář akcí odboru je zveřejňován na našich stránkách www.vhtprerov.cz, ve zprávách a na infotextu Kabelové televize Přerov, v Přerovských listech. Pravidelně vždy první úterý v měsíci v 19 hodin se koná v restauraci Pivovar členská schůze s probíráním akcí pro další měsíc doplněná promítáním obrázků z akcí. Odbor není uzavřenou skupinou a rádi uvítáme každého se zájmem o vysokohorskou turistiku (kontakt).

 

Podmínky a výhody členství v KČT

Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků – odborů KČT.

Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT (170 - 300 Kč).

Odbor poskytuje členům u vybraných akcí slevu až 10% na startovném.

Slevy na ubytování - Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platným průkazem KČT) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 70 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech na území ČR a na chatách ÖTK a Naturfreunde v Rakousku.

Sleva IN karty – na základě platného průkazu KČT České dráhy poskytují slevu při nákupu IN karty 25 a 50.

Časopis Turista - je zájemcům z řad členů KČT zasílán za snížené roční předplatné. Vychází 10 čísel ročně.

Mapy KČT - Každý člen s platným průkazem může nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů se slevou cca 20% běžné prodejní ceny. Tuto slevu může uplatnit pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou vždy jednu mapu od každého titulu.

Slevy na startovném - Většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platným průkazem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Home