Přehled historie vysokohorské turistiky v Přerově

Rok 2016 – odbor má 95 členů. Na výroční schůzi byl hlasováním vyhodnocen nejaktivnější vedoucí roku 2015 Jiří Balcárek ml.

O současné činnosti odboru viz kapitola Činnost a úspěchy odboru.

V celostátním a oblastním kalendáři KČT má 5 akcí, má 18 aktivních vedoucích.

Rok 2015 – odbor má 89 členů. Výbor na výroční schůzi udělil Čestné uznání odboru při příležitosti životního jubilea Milanu Bezděkovi a Jiřímu Halířovi a odměnu pro nejaktivnějším vedoucího roku 2014 Karlu Ludvíkovi.

Uspořádali jsme 30 akcí a zúčastnili jsme se celkem 56 akcí, na našich akcích se zúčastnilo 833 účastníků, celkem se na všech akcích zúčastnilo 976 účastníků.

Nejhodnotnější akcí VHT byl výstup našich členů tři generací Jirků Balcárku na 3. nejvyšší vrchol pohoří Silvretta Piz Buin (3312m), který byl vyhodnocen sekcí VHT túrou roku 2015. Členové byli na Klettersteigách Solné komory v Rakousku a v Bieszczadech.  

Cooperova testu se zúčastnilo 8 běžců a 4 členové se zúčastnili štafetového běhu Vltava Run.

Radovan Valášek splnil stříbrný výkonnostní odznak CT, Vít Kožuch splnil jako první v odboru bronzový výkonnostní odznak ZT, několik členů splnilo další bronzové odznaky.

V celostátním a oblastním kalendáři KČT má 5 akcí, má 18 aktivních vedoucích.

Rok 2014 – odbor má 88 členů. Na výroční členské schůzi 5.2. byl zvolen nový výbor ve složení: předseda Ing. Tomáš Beránek, jednatel Mgr. Zdeněk Vosáhlo, hospodář a vedoucí PT Milan Bezděk, metodik VHT a LT Jiří Balcárek ml., metodik CT Jiří Halíř, tiskový mluvčí–propagace Otakar Bujnoch, klasifikátor Mgr. Ivana Štenclová.

Výbor na výroční schůzi udělil Čestné uznání odboru při příležitosti životního jubilea pro Jiří Balcárek st., Otakar Bujnoch, Richard Havelka, Zdena Jahoda, Karel Ludvík, nejaktivnějším vedoucím roku 2013 Jiřímu Balcárkovi ml.

Čtyři naši členové Růžena Gábová, Marie Götthansová, Katka Klímová a Standa Kuchařík složili zkoušky vedoucího VHT.  Dva noví členové splnili minimum VHT.

Členové navštívili Hochschwabské Alpy s výstupem na nejvyšší kopec Hochschwab (2277m) a 2 členové byli na exotickém treku v pohoří Camerun Higlands v Malajsii s výstupem na dvojtisícovku.

Odbor pod vedením Milana Bezděka uspořádal již 40. ročník celostátního dálkového pochodu a cyklojízdy „Přerovský vandr krajem Přerovského povstání“ s účastí 469 turistů.

V odboru sílí nový druh aktivity běh. Cooperova testu se zúčastnilo 14 běžců a 5 členů se zúčastnilo štafetového běhu Od Tatier k Dunaju.

Jiřímu Balcárkovi st. byl udělen diamantový výkonnostní odznak VHT, Františkovi Pruskovi stříbrný a Karlovi Ludvíkovi bronzový. Josef Machálek splnil stříbrný výkonnostní odznak CT.

V celostátním kalendáři KČT má 4 akce. Má 14 aktivních vedoucích.

Rok 2013 – na začátku roku má odbor 98 členů, příspěvky však zaplatilo pouze 84 členů.

Velmi hodnotný je výstup Pavla Horného a Evy Sedlákové na nejvyšší kopec Rakouska Gross Glockner (3798 m) ve Vysokých Taurách a výstup Tomáše Mádra na Zumsteinspitze (4563 m) ve Walliských Alpách. K úspěchům lze přidat v Himalajích výstup Kamily Olchawské na Kala Pathar (5550 m) a sedlo Gokyo Ri a trek Daniely Koryčanské kolem Annapuren s přechodem sedla Thorong La (5416 m).

Dne 5.7.2013 nás náhle opustil ve věku 65 let náš dlouhodobý člen a kamarád Miroslav Doležal. Byl mistrem turistiky, držitelem diamantových výkonnostních odznaků v pěší, cyklo a lyžařské turistice a zlatého výkonnostního odznaku ve vysokohorské turistice. Stále je držitelem rekordu Přerova v maratonu časem 2:33:56 hod., který zaběhl v roce 1979 v Děčíně.

11 členů splnilo bronzový výkonnostní odznak lyžařské turistiky a 6 členů bronzový výkonnostní odznak cykloturistky.

V oblastním či celostátním kalendáři KČT má 4 akce. Má 14 aktivních cvičitelů.

Rok 2012 – na začátku roku má odbor 102 členů, ale po zaplacení příspěvků je stav 96 členů.

Členové odboru uskutečnili v zimě výpravu do Jižní Ameriky s úspěšným výstupem Martina Matúšů na nejvyšší vrchol Ameriky Aconcaguu (6959 m) a v létě pak do Kyrgychstánu s úspěšným výstupem Martina Matúšů na Pik Lenika 7134 m, což je i výškových rekordem odboru. Na podzim  se uskutečnila opět výprava do Himalájí s úspěšným výstupem Karla Ludvíka na Island Peak (6180 m).

Zkoušky Minima VHT úspěšně absolvovalo 12 převážně nových členů.

Odbor se podílí na přípravě výstavy 100 let turistiky v Přerově, která probíhá ve výstavní síni MIC od listopadu do ledna 2013.

Jiřímu Balcárkovi st. byl udělen diamantový výkonnostní odznak LT.

V oblastním či celostátním kalendáři KČT má 5 akcí. Má 14 aktivních cvičitelů.

Rok 2011 – odbor má 93 členů. Během roku ve výboru přestal pracovat Martin Tomek a Antonín Kouřil, kterého nahradil ve funkci metodika CT Jiří Halíř. Tomáš Beránek je předsedou Komise výkonnostní turistiky Programové rady ÚV KČT a pracuje jako člen Programové rady OV KČT.

Členové odboru uskutečnili úspěšnou výpravu do Himalájí s výstupem Martina Matúšů na Mera Peak Central (6431 m), což je i výškových rekordem odboru a dále na Parchamo Peak (6250 m) a Island Peak (6180 m).

Odbor pod vedením Jiřího Balcárka ml. uskutečnil vlastní školení a zkoušky Minima VHT. Úspěšně absolvovali 3 členové.

V oblastním či celostátním kalendáři KČT má 7 akcí. Má 17 aktivních cvičitelů.

Rok 2010 – odbor má 88 členů. Na výroční členské schůzi 2.2. byl zvolen nový výbor: předseda Ing. Tomáš Beránek, jednatel Mgr. Zdeněk Vosáhlo, hospodář a vedoucí PT Milan Bezděk, metodik VHT a LT Jiří Balcárek ml., metodik CT Antonín Kouřil, tiskový mluvčí–propagace Otakar Bujnoch, klasifikátor Ing. Martin Tomek.

Jiří Balcárek a Tomáš Beránek se stali Mistry turistiky. Jiří Balcárek ml. a Vášek Liďák dostali Čestné uznání za Túru kroku 2009 na Weisshorn (4505m).

Odbor uskutečnil úspěšnou 5-člennou výpravu do indického Ladhaku s výstupem na Stok Kangri (6135 m) a 16-člennou úspěšnou výpravu na Kilimanjaro (5895 m).

V odboru se díky Vítkovi Kožuchovi objevuje nový druh turistiky Zimní táboření.

Jiřímu Balcárkovi ml. byl udělen diamantový výkonnostní odznak LT a zlatý výkonnostní odznak VHT.

Rok 2009 – odbor oslavil kulaté výročí 40 let od založení vysokohorské turistiky v Přerově, v říjnu vydal pamětní brožuru „40 let vysokohorské turistiky v Přerově“ v nákladu 500 ks. V listopadu a prosinci odbor pořádal v Městském informačním centru v Přerově výstavu ke 40 letům vysokohorské turistiky, kterou navštiví přes 700 návštěvníků. Vernisář 18.listopadu proběhla za přítomnosti primátora města Přerova pana Jiřího Lajtocha a dalších hostů.

Odbor má 86 členů, věkový průměr členů odboru je 48 roků. V oblastním či celostátním kalendáři má 5 akcí. Má 15 aktivních cvičitelů.

Největším úspěchem je výstup 3 členů (Petr Fišmistr, Tomáš Mádr a Martin Tomek) na  Matterhorn (4477 m) a 2 členů (Jiří Balcárek ml. a Václav Liďák) na Weisshorn (4505 m). 

Rudolf Štěpančík a Jana Zavadilová byli vyznamenáni Čestným odznakem Vojty Náprstka, Milan Bezděk se stal Mistrem turistiky.

Tomáš Beránek a Milan Bezděk se stali cvičiteli LT, Jiří Balcárek ml, Antonín Kouřil a Martin Tomek vedoucími LT. Milan Bezděk, Jiří Halíř, Petr Jakubíček, Antonín Kouřil a Vít Kožuch se stali vedoucími CT.

Rudolfu Štepančíkovi byl udělen diamantový výkonnostní odznak VHT,  Jiřímu Balcárkovi st. byl udělen zlatý výkonnostní odznak PT.

Rok 2008 – odbor má 84 členů, věkový průměr členů odboru klesá na 48,3 roku. Výbor byl rozšířen o 7. člena Otakara Bujnocha s funkcí tiskový mluvčí – propagace. Byla ustanovena kontrolní komise ve složení Ing. Rudolf Štěpančík a Ing. Josef Sedláček.

V oblastním či celostátním kalendáři KČT má 5 akcí. Má 15 aktivních cvičitelů. Na 33 akcích odboru se za rok zúčastní přes 1200 turistů.

Odbor má nové www stránky s vlastní doménou na adrese www.vhtprerov.cz.

Největším úspěchem je výstup 4 členů (Petr Jakubíček, Milan Bezděk, Tomáš Beránek a Alexandr Salachov) na Elbrus (5642 m).

Josef Sedláček se stal cvičitelem VHT, Petr Jakubíček a Alexandr Salachov vedoucími VHT.

Milanu Bezděkovi a Tomáši Beránkovi byl udělen zlatý výkonnostní odznak VHT. Jiřímu Balcárkovu st. a Milanu Bezděkovi byl udělen zlatý vykonnostní odznak LT.

Rok 2007 – odbor má 70 členů, výbor byl rozšířen na 6 členů: předseda Ing. Tomáš Beránek, hospodář a členská základna Svatava Kouřilová, správce materiálu Milan Bezděk, metodik VHT a LT Jiří Balcárek ml., metodik PT Jiří Balcárek st., metodik CT Antonín Kouřil. V oblastním či celostátním kalendáři má 5 akcí. Má 13 aktivních cvičitelů, uspořádal 32 akcí, na kterých se zúčastnilo asi 1100 účastníku. Věkový průměr členů odboru je 49,6 roku.

Největším úspěchem je výstup 8 členů na Monte Viso (3841m), 8 členů na Dome du Ecrins (4015m) a 2 členů na bájný Ararat (5167m).

Milanu Bezděkovi byl udělen zlatý výkonnostní odznak PT.

Rok 2006 – odbor přechází od Sk Přerov k TJ Spartak Přerov z důvodu finančního příspěvku na člena, má 64 členů. V oblastním či celostátním kalendáři má 5 akcí, plně převzal organizaci DP Krajem Přerovského povstání. Na oblastní konferenci 26.února byl Tomáš Beránek znovu zvolen do OV KČT Olomoucký kraj a zároveň za člena ÚV KČT. Odbor nechává dělat pro členy vlastní oddílová modrá trička s logem VHT.

Největším úspěchem je výstup na bájný Olymp (4 členů na Mikitas 2917 m a 5 členů na Skolio 2912 m).

Rok 2005 – odbor má vlastní www stránky na adrese www.mujweb.cz/www/vhtprerov. Odbor má 67 členů.

Největším úspěchem je výstup Jiřího Balcárka ml. na Damavand (5671 m) v Iránu, což je zatím výškový rekord odboru.

Milan Bezděk a Josef Sedláček se stali vedoucími VHT.

Rok 2004 – odbor nabírá nové členy včetně mladých, na konci roku má 54 členů. Jeho činnost sílí, v oblastním či celostátním kalendáři má 5 akcí. Vydává brožuru k 35 letům vysokohorské turistiky v Přerově. Je jediným odborem vysokohorské turistiky KČT v Olomouckém kraji. V dubnu se Jiří Balcárek ml. stává členem programové rady OV KČT v sekci VHT.

Největším úspěchem je výstup 3 členů (Jiří Balcárek st., Milan Bezděk a Tomáš Beránek) na Mont Blanc (4810 m).

Jiří Balcárek ml. se stal vůdcem VHT, Richard Havelka, Tomáš Beránek a Josef Sedláček se stali vedoucími CT.

Jiřímu Balcárkovi ml. byl udělen zlatý výkonnostní odznak LT.

Rok 2003 – odbor má na konci roku 47 členů. Na ustavující konferenci 21.září  dochází ke spojení oblastí KČT Haná a Jeseníky do nové oblasti Olomoucký kraj.  Tomáš Beránek byl zvolen místopředsedou nového oblastního výboru a předsedou oblastní programové rady.

Největším úspěchem je výstup 8 členů na Alphubel (4216 m).

Rok 2002 – 3.prosince se novým předsedou odboru stává Ing. Tomáš Beránek, Ing. Richard Havelka je jednatel a hospodář,  Jiří Balcárek je metodik. Tomáš Beránek přebírá od Jany Zavadilové funkci Aktivisty VHT pro oblast Haná v rámci ústřední Sekce VHT.

Největším úspěchem je výstup 5 členů na Marmoladu (3342 m).

Rok 2001 – odbor obnovuje přípravu Kalendáře akcí, začíná vést kroniku o své činnosti, obnovuje pořádání akcí „První a Poslední slanění na Skalném“ pro veřejnost, má 33 členů. Začíná období mírného vzestupu činnosti i členské základny.

Rok 1999 – odbor přechází pod nově vzniklou oblast Haná. Nový výbor pracuje ve složení: Jana Zavadilová, předseda, Richard Havelka a Helena Dvorská, členové výboru. Cvičitelský sbor tvoří 4 vůdci VHT, 5 cvičitelů a vedoucích VHT. Počet členů odboru se pohybuje okolo 25.

Rok 1996 – nastává změna ve vedení: Jana Zavadilová se stává předsedou, Václav Koutný a Ludmila Bernátová členy výboru. Odbor KČT VHT - SK Přerov v této době spadá pod oblast Valašsko.

Rok 1994 - 2000 - členská základna stále klesá, odbor ustává v pořádání většiny celostátních či oblastních akcí pro veřejnost. Pokračuje ale v pořádání akcí vlastních: Mikulášská, Štěpánská jízda, týdenní cyklozájezd do zahraničí, týdenní zájezd do Alp za vysokohorskou turistikou. Členové se zúčastňují pravidelně akcí Novoroční výstup na Čekyňský kopec, Přejezd Jizerských hor, dálkových pochodů či cykloturistiky pořádaných jiných odbory KČT. Jiří Pešák drží pořádání jediné celostátní akce odboru „Velikonoční přechod Slovenského ráje“. Odbor pořádá pro mládež přechody hor a akce cykloturistiky. Jednodenních akcí je v průměru 20 ročně. Nejaktivnějším cvičitelem v tomto období je Jiří Balcárek st..

Rok 1993 – Po odstupu ing. Jana Doubka z místa předsedy se na vedení odboru společně podílí Jana Zavadilová, Václav Koutný a Marta Jakubcová. Někteří klíčoví cvičitelé se začínají věnovat podnikání. Členská základna začíná klesat.

Rok 1992 – Z TJ Lokomotiva Meochema Přerov vzniká Sportovní klub Přerov (SK). Z oddílu VHT LMCH Přerov se stává samostatný odbor KČT VHT – SK Přerov.

Rok 1991 – oddíl pořádá poslední 13. ročník Hvězdicového přechodu VHT.

Rok 1990 - 7.dubna proběhla ustavující konference Klubu českých turistů (dále KČT) s navázáním na tradici a program Klubu za první republiky.

Rok 1989 – oddíl má 150 členů, 41 cvičitelů, pořádá přes 100 akcí ročně, oddílový kalendář akcí vychází 2x ročně. Oddíl pořádá 11. ročník Hvězdicového přechodu VHT s 9 trasami jako hlavní akcí VHT ST ČÚV ČSTV v ČSR asi pro 160 účastníků. Předsedou oddílu VHT LMCH Přerov se stává Ing. Jan Doubek. Výbor oddílu pracuje ve složení: Ing. Rudolf Štěpančík - místopředseda a vedoucí cvičitelského sboru, Václav Koutný - metodik, František Tryska, klasifikátor, Jiří Pešák – hospodář, Ing. Jiří Hořelka – propagace, Ing. Jan Tesař - člen výboru.

Rok 1980 - 1985 – start dvou družstev VHT v lyžařském závodě „Krkonošská 70“ a jednotlivců v závodech „Biela stopa SNP“, „Jizerská 50“ a „Jesenická 70“.

Rok 1980 – 1.ledna v vzniká sloučením TJ Lokomotivy a Meochemy nová TJ Lokomotiva Meochema Přerov, dochází ke sloučení dvou silných odborů turistiky a vzniku samostatného oddílu VHT, předsedou se stává na 9 let ing. Rudolf Štěpančík. Oddíl má 80 členů.

Rok 1979 – oddíl pořádá 1. ročník Hvězdicového přechodu VHT slovenských pohoří - začíná tradice „Hvězdicovky“, která byla později několikrát hlavní akci VHT v ČSSR. Oddíl má 44 členů. Začínají akce pro rodiče s dětmi - velikonoční zájezdy do skalních měst nebo podzimní výlety do neznáma.

Rok 1975   - koná se první zájezd do velehor v italských Dolomitech.

Rok 1973 - oddíl organizuje první celostátní akci Lovecké chodníky Jeseníků, pozornost získává také lyžařská turistika, cykloturistické i mototuristické zápočtové ces­ty.

Rok 1972 - začíná tradice Týdne VHT v Tatrách – „Přerováci“ nechybí. Rozbíhá se plnění výkonnostních tříd a odznaků. Rozšiřuje se cvičitelské zázemí, ing. Štěpančík a ing. Mlčoch získávají cvičitele pěší turistiky II. třídy, Jana Zavadilová získává cvičitele vysokohorské turistiky II. třídy. Ing. Štěpančík zakládá komisi VHT při Výboru svazu turistiky KV ČSTV a je v komisi VHT ČÚV ČSTV.

Rok 1971 - Ing. Rudolf Štěpančík se stává předsedou odboru turistiky TJ. Ing. Štěpančík a ing. Mlčoch získávají cvičitele turistiky III. třídy. Přicházejí další „vysokohoráci“ ing. Mlčochová, ing. Prusek, ing. Havelka. V tomto roce se koná první zahraniční zájezd na Kavkaz.

Rok 1970 - uskutečňuje se třídenní Přechod hřebenem Jeseníků a první zápočtová cesta.

Rok 1969 - dochází k vytvoření TJ Meochema Přerov a v patronátním podniku Přerovských chemických závodech se tvoří kolem ing. Mlčocha skupina mladých lidí se zájmem o vysokohorskou turistku.  

Home